ວິດາຄຳ ອຸພົມມະ ເປັນຜູ້ຍິງຄົນທຳອິດຂອງລາວທີ່ໄດ້ເປັນກັບຕັນແບບສົມບູນ

ວິດາຄຳ ອຸພົມມະ ເປັນຜູ້ຍິງຄົນທຳອິດຂອງລາວທີ່ໄດ້ເປັນກັບຕັນແບບສົມບູນ

ຄັ້ງປະຫວັດສາດລາວ “ກັບຕັນຍິງຄົນທຳອິດຂອງລາວ”ກັບຕັນ ວິດາຄຳ ອຸພົມມະ (ແຂກ) ເປັນຜູ້ຍິງຄົນທຳອິດຂອງລາວທີ່ໄດ້ປ່ອຍເປັນກັບຕັນ ແບບສົມບູນ ໃນວັນທີ14/01/2022

ລວມພາບຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງເພິ່ນກ່ອນຈະມາຮອດມື້ນີ

ວິດາຄຳ ອຸພົມມະ (ແຂກ) ເປັນຜູ້ຍິງຄົນທຳອິດຂອງລາວທີ່ໄດ້ປ່ອຍເປັນກັບຕັນ ແບບສົມບູນ ໃນວັນທີ 14 ມັງກອນ 2022 ນີ້

ວ່າເປັນຄັ້ງປະຫວັດສາດລາວ ຂໍ້ມູນ ແລະ ຮູບພາບ:

ຊົມເຊີຍທັງງາມທັງເກັ່ງ

ຂ່າວບັນເທີງ