ຄາດ ພົວພັນທຸລະກິດມືດ ຖືກລວງໄປຂ້າ ເຜົານັ່ງຢ່າງ.

ຄາດ ພົວພັນທຸລະກິດມືດ ຖືກລວງໄປຂ້າ ເຜົານັ່ງຢ່າງ.

ຄາດ ພົວພັນທຸລະກິດມືດ ຖືກ ລວງ ໄປ ຂ້…າ ເ ຜົ ..າ ນັ່ງຢ່າງ.

ໃນວັນທີ 14 ມັງກອນ 2022 ໂຊເຟິລົດໂມ້ ປູນຂັບຂີ່ລົດໄປສົ່ງປູນ ທີ່ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ, ເຈັບທ້ອງເຂົ້າໄປຖ່າຍຫນັກຢູ່ປ່າ, ໃນຂະນັ້ນ ໄດພົບເຫັນ ຄົນຖືກ ຂ້..າ ດ້ວຍ ການ ເຜົ..າ.. ນັ່ງຢາງ ຈາກນັ້ນ ກໍໄດ້ໄປບອກປະຊາຊົນໃກ້ຄຽງມາເບິ່ງ.

ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຜູ້ເສຍຊີວິດ ຊື່ທ້າວ ເກິ້ ອາຍຸ 33 ປີ, ບ້ານສົມຫວັງ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫລວງ ຜ່ານມາ ຜູ້ກ່ຽວພັນກັບຜູ້ຮ່ວມຂະບວນການຄ້າຂາຍຢາ ” ຂຶ້ນຫລັງເສືອລົງບໍ່ໄດ້ ” ເອົາຢາໄປຂາຍ ເງິນບໍ່ສົ່ງ ແລະ ຍັງເອົາລົດໃຫຍ່ຂອງຜູ້ຮ່ວມຂະບວນການໄປຂີ່ບໍ່ສົ່ງຄືນ.

ສາເຫດ ຄາດວ່າພົວພັນກັບທຸລະກິດມືດ ຈຶ່ງຖືກລວງໄປ ຂ້.. າ ເຜົາ ນັ່ ງ ຢາງ ທີ່ເມືອງສັງທອງ. ສ່ວນຂໍ້ມູນລະອຽດ ແມ່ນເຈົ້າຫນ້າທີ່ຈະເປີດເຜີຍ.

ຂ່າວລາວ