ລັດຖະບານ ຫ້າມນຳເຂົ້າສິນຄ້າກະສິກຳ ແລະ ສັດບາງຊະນິດ

ລັດຖະບານ ຫ້າມນຳເຂົ້າສິນຄ້າກະສິກຳ ແລະ ສັດບາງຊະນິດ

ລັດຖະບານ ໄດ້ກຳນົດບັນຊີລາຍການສິນຄ້າກະສິກຳເພື່ອທົດແທນການນໍາເຂົ້າ ໂດຍດ້ານການປູກຝັງ ມີພືດ 6 ຊະນິດ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການນຳເຂົ້າ. ຂະນະທີ່ ດ້ານສັດລ້ຽງ ແລະ ການປະມົງ ມີ 3 ປະເພດທີ່ບໍ່ອະນຸຍາດ ຫຼື ຫ້າມນໍາເຂົ້າໂດຍເດັດຂາດ.

ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ຕໍ່ກອງປະຊຸມລັດຖະບານເປີດກວ້າງຄັ້ງທີ II ປີ 2021 ເມື່ອທ້າຍປີຜ່ານວ່າ:

ການກໍານົດບັນຊີລາຍການສິນຄ້າກະສິກໍາເພື່ອທົດແທນການນໍາເຂົ້າເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາວຽກທີ່ສຳຄັນຂອງວຽກງານຈຸດສຸມທີ 1 ໃນວາລະແຫ່ງຊາດດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງດ້ານການປູກຝັງ ລັດໄດ້ກໍານົດບັນຊີລາຍການຊະນິດພືດ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການນໍາເຂົ້າ 6 ຊະນິດ ຄື: ຜັກກະລໍ່າປີດອກຂຽວ, ຜັກກະລໍ່າປີດອກຂາວ, ຜັກກະລໍ່າປີ, ຫົວຜັກທຽມ, ຫົວຜັກບົ່ວ, ໝາກເຜັດ, ຜັກສະຫຼັດ, ຜັກກາດຂາວ ແລະ ຜັກເຊີນາລີ.

ດ້ານສັດລ້ຽງ ແລະ ການປະມົງ ໄດ້ກຳນົດບັນຊີລາຍການສິນຄ້າ ກ່ຽວກັບສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າສັດ ແລະ ສັດນໍ້າ ທີ່ບໍ່ອະນຸຍາດ ຫຼື ຫ້າມນໍາເຂົ້າໂດຍເດັ ຂາດ ປະກອບມີ ສັດເປັນ ທີ່ມີຈຸດປະສົງນໍາມາຈໍາໜ່າຍ ແລະ ບໍລິໂພກ ຄື ງົວ, ໝູ, ແບ້, ໄກ່ສຸດໄຂ່, ເປັດ ແລະ ຫ່ານ; ຜະລິດຕະພັນ ສັດ ແລະ ສັດນໍ້າ ຄື ໄຂ່ໄກ່, ຊີ້ນໝູ, ຊີ້ນງົວ, ຊີ້ນແບ້, ຊີ້ນເປັດ, ຊີ້ນຫ່ານ, ຊິ້ນສ່ວນ ແລະ ເຄື່ອງໃນສັດທຸກປະເພດ; ປາຊີ້ນມີ ປານິນ, ປາໄນ ແລະ ປານໍ້າຈືດທຸກຊະນິດ.

ຂະນະດຽວກັນ, ລັດຖະບານ ຍັງໄດ້ກໍານົດບັນຊີລາຍການສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າສັດ ແລະ ສັດນໍ້າທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ໄດ້ 7 ລາຍການ ຄື ແນວພັນສັດ, ນໍ້າເຊື້ອສັດແນວພັນດີ, ວັກຊີນກັນພະຍາດສັດ, ອຸປະກອນ ແລະ ນໍ້າຢາ (ໄນໂຕຣເຈນແຫຼວ ເພື່ອຮັກສາວັກຊິນກັນພະຍາດ ແລະ ນໍ້າເຊື້ອສັດ), ຫົວອາຫານສັດ; ວັດຖຸດິບຮັບໃຊ້ການຜະລິດ ອາຫານສັດ ແລະ ວັກຊິນ (ທີ່ບໍ່ສາມາດຜະລິດໄດ້ ໃນປະເທດ), ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງກົນຈັກກະສິກໍາຮັບໃຊ້ການລ້ຽງສັດ.

ນອກນີ້ ຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາເຂົ້າບາງຜະລິດຕະພັນກ່ຽວກັບສັດ, ແຕ່ຕ້ອງມີມາດຕະການຮັດກຸມ, ມີແຜນການນໍາໃຊ້ສະເພາະ ແລະ ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຜະລິດຢູ່ພາຍໃນຄື ຊີ້ນງົວເກຣດດີ (Premium), ຊີ້ນແກະ, ຊີ້ນ ນົກກະຈອກເທດ ເພື່ອມາຮັບໃຊ້ພັດຕາຄານ ຫຼື ໂຮງແຮມໃຫຍ່ໆ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ນຳເຂົ້າຕ່ອນນໍ້າມັນໝູ, ໜັງໝູ, ຊີ້ນກ້ອນ ເພື່ອນໍາມາປຸງແຕ່ງຮັບໃຊ້ບໍລິສັດ ຫຼື ໂຄງການສະເພາະໃດໜຶ່ງ.

ສ່ວນອາຫານທະເລ ອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາເຂົ້າ, ແຕ່ຕ້ອງມີມາດຕະການຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັບແຂວງຕ່າງໆໃຫ້ຮັດກຸມຊຶ່ງການອະນຸ ຍາດໃຫ້ພິຈາລະນາ ກໍານົດເປັນໂກຕ້າສະເພາະເປັນແຕ່ລະໄລຍະຕາມແຜນ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນໂຕຈິງເທົ່ານັ້ນ.

ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ການສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນ, ລັດຍັງໄດ້ກຳນົດປັດໄຈການຜະລິດ ຕາມຄວາມຕ້ອງການການນໍາເຂົ້າປະເພດແນວພັນເຂົ້າ, ພືດ, ສັດ, ໄມ້, ປາ, ກົບ ລວມທັງກົນຈັກ ແລະ ອຸປະກອນການຜະລິດ ເພື່ອມາດຸ່ນດ່ຽງໃຫ້ພຽງພໍຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນ.

ຂ່າວລາວ