JDB Yes ແອັບທີ່ກຳລັງມາແຮງໃນຕອນນີ້ ອັບເດດ Version ໃຫມ່ ໃຊ້ງານງ່າຍທຸກຟັງຊັ່ນ

JDB Yes ແອັບທີ່ກຳລັງມາແຮງໃນຕອນນີ້ ອັບເດດ Version ໃຫມ່ ໃຊ້ງານງ່າຍທຸກຟັງຊັ່ນ

ຕ້ອງໂຫຼດແລ້ວ ເພາະທາງແອັດເອົາແອັບ JDB Yes New Version ມາຝາກ

– JDB Yes Mobile Banking ອັບເດດໃໝ່ ທັນສະໄໝ ໃຊ້ງານງ່າຍ ສະດວກ ສະບາຍ

– ອີກໜຶ່ງແອັບພລິເຄຊັ່ນທີ່ກຳລັງມາແຮງ ແລະ ເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນສັງຄົມລາວປັດຈຸບັນ ນັ້ນກໍຄື ແອັບ JDB Yes, ເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບລູກຄ້າຂອງທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ. ເຊິ່ງໄດ້ອອກແບບຜະລິດຕະພັນນີ້ມາເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມສະດວກສະບາຍ, ວ່ອງໄວ ແລະ ປອດໄພ ໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ໃຫ້ສາມາດເຮັດທຸລະກຳທາງການເງິນຜ່ານມືຖືໄດ້ແບບງ່າຍໆ ໂດຍທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງອອກບ້ານໄປຕໍ່ຄິວເຮັດທຸລະກຳທາງການເງິນໃຫ້ເສຍເວລາ.

– ແລະ ໃນວັນທີ 14/03/2022 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ໄດ້ມີກະແສຄວາມໜ້າສົນໃຈຈາກສັງຄົມ ເນື່ອງຈາກທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາໄດ້ມີການປັບປ່ຽນຮູບໂສມໃໝ່ຂອງແອັບ JDB Yes ທີ່ມາພ້ອມກັບໜ້າຕາ ແລະລູກຫຼິ້ນໃໝ່ ທີ່ທັນສະໄໝ ເພີ່ມຄວາມສະດວກ ສະບາຍ ວ່ອງໄວ ໃນການເຮັດທຸລະກຳທາງການເງິນ:

1. QR Code:

• ຕອບສະໜອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ດ້ວຍ ການ Scan QR YESPAY

• ຍັງສາມາດສ້າງຮູບແບບ QR Code ດ້ວຍຕົວທ່ານເອງເພື່ອຄວາມແມ່ນຢຳໃນການຊຳລະເງິນ

• ສາມາດສ້າງຮູບແບບ QR Code ຂອງຕົນເອງ, ພ້ອມລະບຸຈຳນວນເງິນທີ່ຕ້ອງການ.

• ສາມາດຮອງຮັບການສະແກນ QR Code ຂ້າມທະນາຄານ

2. ການຊຳລະ:

• ສາມາດຊຳລະພັນທະອາກອນ ປີ 2022 ຜ່ານແອັບ JDB Yes ໄດ້ແລ້ວ

• ຊຳລະຄ່ານ້ຳ-ຄ່າໄຟ, ຄ່າເຊົ່າສິນເຊື່ອ, ຄ່າອິນເຕີເນັດ, ຄ່າໂທລະສັບ

3. ລະບົບທັນສະໄໝ:

• ມີລະບົບຄວາມປອດໄພໃນການເຂົ້າໃຊ້ງານ, ເພີ່ມຄວາມວ່ອງໄວໃນການເຂົ້າລະບົບດ້ວຍການສະແກນນິ້ວມື ແລະ Face ID

4. ບໍລິການໂອນເງິນ:

• ສາມາດໂອນເງິນລະຫວ່າງທະນາຄານ JDB ດ້ວຍເລກບັນຊີ ແລະ ເບີໂທລະສັບໃນຟັງຊັ່ນດຽວກັນ

• ສາມາດໂອນຂ້າມທະນາຄານໄດ້ເຖິງ 7 ທະນາຄານໂດຍຜ່ານເລກບັນຊີ

5. ບໍລິການບັດ:

• ສາມາດລັອກບັດ-ປົດລັອກບັດ ATM ຫຼື ບັດ VISA ໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງ ຜ່ານແອັບ JDBYES

• ສາມາດຊຳລະບັດ VISA ຜ່ານແອັບ JDBYES ໄດ້

• ສາມາດກວດລາຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງການນຳໃຊ້ບັດ VISA ໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ.

6. ບໍລິການອື່ນໆ:

• ສາມາດອັບເດດຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ໂປຣໂມຊັ່ນຜ່ານແອັບ

• ສາມາດກວດເຊັກທີ່ຕັ້ງຕູ້ ATM ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການໄດ້ທົ່ວປະເທດ

– ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງສາມາດກວດເບິ່ງຍອດເງິນໃນບັນຊີ ຫຼື ການເຄື່ອນໄຫວທາງການເງິນຂອງລູກຄ້າອີກດ້ວຍ. ທັງໝົດນີ້ທ່ານສາມາດສັ່ງການໄດ້ດ້ວຍປາຍນິ້ວຂອງທ່ານຜ່ານແອັບ JDB Yes.

– ວ້າວວວ !!! ຄົບ ຈົບ ໃນແອັບດຽວ ປຽບສະເໝືອນທະນາຄານເທິງມືຖືແບບນີ້ ຕ້ອງໄດ້ໄປໂຫຼດມາໃຊ້ແລ້ວ JDB Yes Mobile Banking ທະນາຄານເທິງມືຖື. ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ເຕີບໃຫຍ່ໄປພ້ອມກັນ.

ຂ່າວລາວ