ການຮຽນ-ການສອນ ທາງອອນລາຍ ເປັນພຽງຮູບການຫລາຍກວ່າ ແຕ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ.

ການຮຽນ-ການສອນ ທາງອອນລາຍ ເປັນພຽງຮູບການຫລາຍກວ່າ ແຕ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ.

ການລະບາດຮອບ2-3 ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ນີ້ຢູ່ປະເທດເຮົາແມ່ນສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຫຼາຍຂະແໜງການລວມທັງການສຶກສາກໍ່ບໍ່ສາມາດເປີດດຳເນີນການຮຽນ-ການສອນໄດ້ຄືທີ່ຜ່ານມາ ການຮຽນອອນລາຍຈິ່ງກາຍເປັນທາງເລືອກທີ່ຫຼີກບໍໄດ້ ເພື່ອໃຫ້ນ້ອງນຸ່ງລູກຫຼານໄດ້ຮຽນຕາມຫຼັກສູດໆໄປ ແຕ່ກໍມີສຽງຈົ່ມບໍ່ໜ້ອຍຈາກພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງເລື່ອງຮຽນຂອງລູກຫຼານ ອັນສຳຄັນຄືຮຽນບໍໄດ້ ເພາະນັກຮຽນບໍຟັງໃຜນອກຈາກຄູ ຍິ່ງໃຫ້ພໍ່ແມ່ສອນຍິ່ງຈົບເລື່ອງ.

ເຊິ່ງໃນວາລະປະກອບຄໍາເຫັນຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ຕໍ່ການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈໍາປີ 2021 ຂອງລັດ ຖະບານ ໃນກອງຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ທີ່ດໍາເນີນໃນປັດຈຸບັນນີ້. ໜຶ່ງໃນບັນຫາພົ້ນເດັ່ນທີ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຈາກຫລາຍເຂດເລືອກ ຕັ້ງໄດ້ມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ແລະ ຢີບຍົກຂຶ້ນມາສະເໜີໃນທີ່ປະຊຸມ ເພື່ອໃຫ້ ລັດຖະບານເບິ່ງຄືນ ກໍແມ່ນການຮຽນ-ການສອນ ໃນຮູບແບບທາງໄກ (ອອນລາຍ) ໃນໄລຍະທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ໂດຍສ່ວນ ຫລາຍເຫັນວ່າການຮຽນຜ່ານອອນລາຍ ຈະໄດ້ແຕ່ຮູບການຫລາຍກວ່າຄຸນພາບ.

ດັ່ງຄໍາເຫັນຂອງທ່ານ ແດງ ປະທຸມທອງ ສສຊ ເຂດເລກຕັ້ງທີ 18 ແຂວງ ໄຊສົມບູນ ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ: ສະພາບການຮຽນ-ການສອນ ຜ່ານອອນລາຍຄືດັ່ງ ໄດ້ປະຕິບັດໃນປັດຈຸບັນນີ້, ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ, ໂດຍ ລວມເຫັນວ່າໄດ້ພຽງຮູບການ, ແຕ່ຄຸນນະພາບໃນການຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈຂອງນັກ ຮຽນ ແລະ ການເອົາໃຈໃສ່ຂອງຄູອາຈານແມ່ນບໍ່ສູງ, ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ.

ຂະ ນະດຽວກັນ, ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຍັງບໍ່ສາມາດສະຫລຸບໝາກຜົນ ຫລື ປະ ເມີນທາງດ້ານຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນ-ການສອນໃນຮູບແບບດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເປັນທີ່ຊັດເຈນ, ໂດຍສະເພາະຕົວເລກຂອງອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຂອງ ນັກຮຽນ, ຄວາມສະດວກ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການສິດສອນລະຫວ່າງຕົວ ເມືອງກັບເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫລີກ, ຂະນະທີ່ ຍັງມີຫລາຍທ້ອງຖິ່ນ ບໍ່ທັນມີສັນຍານໂທລະສັບ ຫລື ອິນເຕີເນັດ ໄປຮອດໄປເຖິງ.

ສະນັ້ນ ຂໍສະ ເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ ຈົ່ງໄດ້ກວດກາ ແລະ ຊີ້ນໍາຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຕື່ມ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະເມີນວ່າຄວນສືບຕໍ່ດໍາເນີນການຮຽນອອນລາຍ ຫລື ຈະຫັນໄປນໍາໃຊ້ຮູບແບບການຮຽນວິທີອື່ນທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອໃຫ້ຮັບປະກັນ ທາງດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງການສຶກສາໃຫ້ແກ່ລູກຫລານ ພວກເຮົາໃນຕໍ່ໜ້າ.

ສ່ວນທ່ານ ຄໍາແສນ ສີສະວົງ ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 9 ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນວ່າ: ເຖິງວ່າກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງແນະນໍາກ່ຽວກັບການຮຽນ-ການສອນ ໃນໄລຍະເກີດການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ນີ້ ໃຫ້ຮຽນຜ່ານລະບົບອອນລາຍ, ເຊິ່ງໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ການຮຽນຮູບແບບດັ່ງກ່າວ ກໍມີຫລາຍປະເທດນໍາໃຊ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ເນື່ອງຈາກ ຖ້າຫາກພວກເຮົາສາມາດໝູນໃຊ້ລະບົບການສື່ສານທີ່ທັນສະ ໄໝນີ້ໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ກໍຈະເປັນໂອກາດໃໝ່ທີ່ຊ່ວຍເສີມສ້າງທາງດ້ານທັກສະ ແລະ ພັດທະນາຄວາມຮູ້ໃນດ້ານຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ແຕ່ບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກຕໍ່ການຮຽນດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍ່ຄືຍັງການຂາດເຂີນ ອຸປະກອນ (ໂທລະສັບ-ຄອມພິວເຕີ) ຂອງນັກຮຽນ, ການຮຽນທີ່ບໍ່ປົກກະຕິ, ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍບໍ່ມີເວລາບອກສອນລູກຫລານໃນການຮຽນ.

ຄໍາເຫັນຂອງບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແມ່ນ ກົງກັນກັບການຕີລາຄາຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ, ທີ່ສະເໜີ ໂດຍທ່ານ ສົມມາດ ພົນ ເສນາ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ເຫັນວ່າການຮຽນຜ່ານລະບົບທາງໄກ ຍັງບໍ່ມີປະສິດທິຜົນເທົ່າທີ່ຄວນ, ພ້ອມທັງແນະນໍາໃຫ້ລັດຖະບານສືບຕໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງການຮຽນ-ການສອນແບບທາງໄກ, ພັດທະນາຫລັກສູດ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນໃນທຸກຊັ້ນ, ທຸກສາຍ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຊັບພະຍາ ກອນມະນຸດໃນຍຸກ 4.0 ໃຫ້ມີຄຸນະພາບ.

ຂ່າວລາວ