ຕິດ ໂ ຄ ວິ ດບໍ່ຍອມໄປສູນປິ່ນປົວໜີຂື້ນຕົ້ນໄມ້

ຕິດ ໂ ຄ ວິ ດບໍ່ຍອມໄປສູນປິ່ນປົວໜີຂື້ນຕົ້ນໄມ້

ຕິດໂຄວິດບໍ່ຍອມໄປສູນປິ່ນປົວໜີຂື້ນຕົ້ນໄມ້

ເຫັນໃຈຜູ້ກຳລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ແດ່ໂອຍ ຕາອີ່ຕົນຜູ້ຖ່າຍຄຣິບເດ້ ເວົ້າເປັນຕາອ່ອນໃຈແທ້

ເອົາຢາງໜາກໜີ້ ຫລື ຢາງຕິດໜູໃສ່ປ້າຍໄມ້ຕິດແບບໂຕຈັກຈັ່ນໂລດ

ຂ່າວລາວ