ເອົາບາດນີ້…ບໍ່ວ່າຈະຖືກຫນ້ອຍ ຫລື ຫລາຍກໍຈະຖືກຫັກອາກອນ 5%

ເອົາບາດນີ້…ບໍ່ວ່າຈະຖືກຫນ້ອຍ ຫລື ຫລາຍກໍຈະຖືກຫັກອາກອນ 5%

ໃນວັນທີ 5 ພະຈິກ 2021 ຕົວແທນຈໍາໜ່າຍຫວຍພັດທະນາທາງໂທລະສັບມືຖື ອອກແຈ້ງການເຖິງຫົວໜ້າໜ່ວຍ, ຫົວໜ້າຈຸ, ຜູ້ຂາຍຫວຍ ແລະ ລູກຄ້າ ສາຂາພະຍານາກ ທົ່ວປະເທດ.

ເລື່ອງການປະຕິບັດອາກອນລາຍໄດ້ ຈາກການຖືກລາງວັນຫວຍພັດທະນາທຸກປະເພດ ເລີ່ມແຕ່ງວດທີ 90 ກົງກັບວັນທີ 8/11/2021 ເປັນຕົ້ນໄປ ແມ່ນຈະໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເກັບອາກອນລາຍໄດ້ຈາກຜູ້ຖືກລາງວັນຫວຍພັດທະນາທຸກປະເພດ ໂດຍເອົາມູນຄ່າຖືກລາງວັນ 60.000 ກີບຂຶ້ນໄປ ຄູນໃຫ້ອັດຕາອາກອນ 5% ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍ ເພື່ອແຈ້ງມອບຕໍ່ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງທຸກທ່ານ ເພື່ອຮັບຊາບ ແລະ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

ຂ່າວລາວ