ຂ່າວດີ! ສປປ ລາວ ຕິດໜຶ່ງໃນລາຍຊື່ 95 ປະເທດ ທີ່ຈະໄດ້ສູດຢາ “ແພກໂລວິດ” ຈາກໄຟເຊີ

ຂ່າວດີ! ສປປ ລາວ ຕິດໜຶ່ງໃນລາຍຊື່ 95 ປະເທດ ທີ່ຈະໄດ້ສູດຢາ “ແພກໂລວິດ” ຈາກໄຟເຊີ

ຂ່າວດີ! ສປປ ລາວ ຕິດໜຶ່ງໃນລາຍຊື່ 95 ປະເທດ ທີ່ຈະໄດ້ສູດຢາ “ແພກໂລວິດ” ຈາກໄຟເຊີ

ອົງການສິດທິບັດ ຢາ ຮ່ວມກັບ ເອັມພີພີ ເປີດເຜີຍລາຍຊື່ປະເທດ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ສາມາດຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍຢາ ແພນໂລວິດ (Paxlovid) ເຊິ່ງເປັນຢາຮັກສາພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນກຸ່ມປະເທດລາຍໄດ້ຕໍ່າ ແລະ ລາຍໄດ້ປານກາງ ຈຳນວນ 95 ປະເທດທົ່ວໂລກ

ໂດຍ, ໃນອາຊີຕະເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ປະກອບມີ 6 ປະເທດທີ່ເຂົ້າເກນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ແກ່: ສປປ ລາວ, ມຽນມາ, ກຳປູເຈຍ, ອິນໂດເນເຊຍ ຟິລິປີນ ແລະ ຫວຽດນາມ

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-59310582

ຂ່າວຕ່າງປະເທດ ຂ່າວລາວ