3 ເກນຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ ຈະຖືກປະກາດໃຫ້ ສປປ ລາວ ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ

3 ເກນຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ ຈະຖືກປະກາດໃຫ້ ສປປ ລາວ ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ

3 ເກນທີ່ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາຊາດ ຈະປະກາດໃຫ້ພົ້ນອອກຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາເຊິ່ງໃນປີ 2018, ເປັນເທື່ອທໍາອິດທີ່ ສປປ ລາວ ສາມາດບັນລຸ 2 ໃນ 3 ມາດຕາເກນຂອງ ສປຊ ໃນການຫລຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ, ຊຶ່ງໃນຄັ້ງນັ້ນ ອົງການ ສປຊ ໄດ້ປະເມີນ.

ໃນວັນທີ 24​ ພະຈິກ​ 2021 ຜ່ານມາ,​ ໃນ​ມະຕິ​, ກອງ​ປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາຊາດ ​ໄດ້​ຕັດສິນ​ໃຈ​ ຈັດ​ສາມ​ປະ​ເທດ (ລາວ,​ ບັງກະລາເທດ,​ເນປານ)​ ບົນ​ພື້ນຖານ​ທີ່​ພິ​ເສດ, ​ໂດຍ​ໃຫ້ມີ​ໄລຍະ​ກະກຽມເປັນເວລາ 5 ປີ ​(ປົກກະຕິ 3 ປີ) ເພື່ອກ້າວອອກຈາກສະຖານະ ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຟື້ນຟູ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ບັນດາຍຸດທະສາດ ເພື່ອຕອບໂຕ້ຜົນກະທົບອັນໜັກໜ່ວງ ຈາກການແພ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.

1. ດັດຊະນີລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ (GNI) ຂອງ ສປປ ລາວ ສາມາດບັນລຸໄດ້ 1.996 ໂດລາ/ຄົນ (ມາດຕາເກນຕໍ່າສຸດ 1.230 ໂດລາ/ຄົນ);

2. ດັດຊະນີຊັບສິນມະນຸດ (HAI) ຢູ່ໃນລະດັບ 77.2 ຄະແນນ (ມາດຕາເກນຕໍ່າສຸດ 66).

3. ດັດຊະນີຄວາມບອບບາງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (EVI) ໃນປີ 2018-2020 ຜ່ານມາ ສປປ ລາວ ຢູ່ໃນລະດັບ 33.7 ຍັງບໍ່ທັນບັນລຸ, ຊຶ່ງມາດຕາເກນ ສປຊ ຕ້ອງຢູ່ໃນລະດັບ 32 ຫລື ຕໍ່າກວ່າ.

ຂ່າວລາວ