ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ໃນການຮັບຮອງເອົາ ສປປ ລາວ ຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະດ້ອຍພັດທະນາ

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ໃນການຮັບຮອງເອົາ ສປປ ລາວ ຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະດ້ອຍພັດທະນາ

ໃນວັນທີ 24 ພະຈິກ 2021, ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 40 (40th Plenary meeting) ໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງ ສະພາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນຫົວຂໍ້ທີ 9 ວ່າດ້ວຍຮ່າງຍັດຕິ ສະບັບເລກທີ A/76/L.6/Rev.1 ວ່າດ້ວຍການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາຂອງ ປະເທດ ບັງກລາເດັດ, ສປປ ລາວ ແລະ ເນປານ (Graduation of Bangladesh, Lao PDR and Nepal from the Least Developed Country Category).

ຍັດຕິດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສະເໜີໂດຍ ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າຂັ້ນສູງສໍາລັບກຸ່ມປະເທດ LDCs, LLDCs & SIDS (OHRLLS) ໂດຍຜ່ານ ກຳມະການເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນ (ກຳມະການ 2) ຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່, ຊຶ່ງມີເນື້ອໃນ ຮັບຮອງຜົນການປະເມີນຂອງ ຄະນະກຳມະການນະໂຍບາຍເພື່ອການພັດທະນາ (CDP) ໃນເດືອນ ກຸມພາ 2021 ທີ່ ສະເໜີໃຫ້ທັງ 3 ປະເທດ ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ມີໄລຍະເວລາໃນການຂ້າມຜ່ານແບບໂລ່ງລ່ຽນຕື່ມອີກ 5 ປີ. ໃນປີ 2024, ຄະນະກຳມະການ CDP ຈີ່ງຈະພິຈາລະນາຄືນ ເຖິງຄວາມຈໍາເປັນໃນການຂະຫຍາຍໄລຍະຂ້າມຜ່ານໃຫ້ 3 ປະເທດ ຖ້າປະເທດດັ່ງກ່າວ ຍັງປະສົບບັນຫາໃນການຟື້ນຟູລະບົບເສດຖະກິດ ທີ່ເກີດຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19. ພາຍຫລັງປະທານກຸ່ມ 77 ແລະ ຈີນ ໄດ້ນຳສະເໜີຈຸດປະສົງຂອງເອກະສານດັ່ງກ່າວແລ້ວ ກໍ່ໄດ້ມີການຮັບຮອງເອົາຮ່າງຍັດຕິ ແບບເປັນເອກະສັນ ຈາກບັນດາສະມາຊິກອົງການ ສປຊ ທັງໝົດ.

ໃນໂອກາດທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຜູ້ຕາງໜ້າຖາວອນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງທຸກພາກສ່ວນທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການກະກຽມ ຈົນເຖິງຂະບວນການຮັບຮອງເອົາຍັດຕິດັ່ງກ່າວ. ທ່ານ ຍັງໄດ້ເນັ້ນວ່າ ການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມຢືນຍົງ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າປະເທດເຫລົ່ານັ້ນຈະບໍ່ກັບຄືນໄປຢູ່ໃນສະຖານະພາບເກົ່າ.

On November 24, 2021, the General Assembly convene its 40th Plenary Meeting to consider and adopt the Report of the Social and Economic Council (ECOSOC) on item 9: draft resolution on “Graduation of Bangladesh, Lao PDR and Nepal from the Least Developed Country category”. This draft resolution was tabled by Office of High Representative for the LDC, LLDC and SIDS (OHRLLS) through the Economic and Financial Committee (2nd Committee) of GA76, reflecting the results of the Triennial Review of the Committee for Development Policies (CDP) in February 2021 which recommend the three countries to graduate from LDC category with smooth preparatory period of 5 years. The resolution was introduced by Chair of Group of 77 and China outlining the main purposes. The draft resolution was adopted with consensus by all UN member states. On this momentous occasion, Ambassador and Permanent Representative of the Lao PDR, expresses the Lao PDR’s sincere gratitude to all stakeholders for their assistance and support which has led to the adoption of this momentous resolution. It is of critical importance that quality and sustainable graduation must be ensured so that graduating countries will not slip back into LDC category after graduation.

ຂ່າວລາວ