ຖ້າຫາກກໍລະນີຄົນຕິ ດເຊື້ອລົ້ນໂຮງໝໍ  ແມ່ນຈະໃຫ້ຈໍາກັດບໍລິເວນ ແລະ ປິ່ນປົວຢູ່ເຮືອນ

ຖ້າຫາກກໍລະນີຄົນຕິ ດເຊື້ອລົ້ນໂຮງໝໍ ແມ່ນຈະໃຫ້ຈໍາກັດບໍລິເວນ ແລະ ປິ່ນປົວຢູ່ເຮືອນ

ປະເທດລາວອາດມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງໃນການໃຊ້ມາດຕະການສຸດທ້າຍຖ້າຍັງພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນເປັນຈໍານວນຫຼາຍເຊັ່ນໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຄືໃຫ້ຜູ້ສໍາຜັດໃກ້ຊິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອ ຫຼື ຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈໍາກັດບໍລິເວນ ແລະ ປິ່ນປົວຢູ່ເຮືອນຂອງຜູ້ກ່ຽວເອງ.

ທ່ານ ດຣ. ຣັດຕະນະໄຊ ເພັດສຸວັນ ຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ເມື່ອວັນທີ 4 ຕຸລາ 2021 ນີ້ ກ່ຽວກັບການຈໍາກັດບໍລິເວນ ແລະ ປິ່ນປົວຢູ່ເຮືອນວ່າ: ຖ້າຫາກວ່າໂຮງໝໍ ຫຼື ສູນຈໍາກັດບໍລິເວນລົ້ນ ຫຼື ບໍ່ມີທີ່ຮອງຮັບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19

ອາດເປັນໄປໄດ້ທີ່ປະເທດລາວ ຈະໃຊ້ມາດຕະການສຸດທ້າຍໃນການໃຫ້ຜູ້ສໍາຜັດໃກ້ຊິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອ ຫຼື ຜູ້ຕິດເຊື້ອຈໍາກັດບໍລິເວນ ແລະ ປິ່ນປົວຢູ່ເຮືອນຂອງຕົວເອງແຕ່ວ່າມາດຕະການດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໃຊ້ຢູ່ປະເທດລາວເທື່ອ ຍ້ອນວ່າຢູ່ໂຮງໝໍສູນກາງ, ໂຮງໝໍແຂວງ ລວມທັງໂຮງໝໍພາກສະໜາມຍັງສາມາດຮອງຮັບໄດ້ຢູ່.

ທ່ານ ດຣ. ຣັດຕະນະໄຊ ໄດ້ແນະນໍາວິທີການຈໍາກັດບໍລິເວນຕົວເອງຢູ່ເຮືອນວ່າ: ການຈໍາກັດບໍ່ລະເວນມັນໝາຍຄວາມວ່າແມ່ນຈໍາກັດບໍລິເວນຜູ້ສໍາຜັດໃກ້ຊິດໂດຍກົງ ຫຼື ເຮົາເອີ້ນວ່າ C1 ຫຼື ຜູ້ສໍາຜັດກັບຜູ້ສໍາຜັດໂດຍກົງກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ C2, ສໍາລັບຜູ້ສໍາຜັດດັ່ງກ່າວນັ້ນເງື່ອນໄຂທໍາອິດຂອງການຈໍາກັດບໍລິເວນຢູ່ເຮືອນນັ້ນຕ້ອງເບີ່ງວ່າຄອບຄົວຂອງທ່ານມີຫ້ອງສໍາລັບໃຊ້ຈໍາກັດບໍລິເວນບໍ? ລວມທັງຫ້ອງນໍ້າທີ່ຈະໃຊ້ສະເພາະສ່ວນຕົວ ໃນໄລຍະເວລາທີ່ຈໍາກັດບໍລິເວນນັ້ນ ຜູ້ຈໍາກັດບໍລິເວນຕ້ອງຢູ່ເຮືອນ ຫຼື ກັກຕົວ 14 ວັນບໍ່ອອກໄປໃສນັບແຕ່ມື້ທີ່ທ່ານໄດ້ສໍາຜັດໃກ້ຊິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງສອງກໍລະນີ

ຄວນເຝົ້າລະວັງຕິດຕາມອາການຕົວເອງ ເຊັ່ນ: ຕົວເອງເປັນໄຂ້ບໍ່? ດີແທ້ມີການວັດແທກອຸນຫະພູມເຊົ້າ ສວາຍ ແລງ ວ່າອຸນຫະພູມສູງກວ່າ 37 ອົງສາບໍ? ມີອາການໄອບໍ່? ຫາຍໃຈຍາກບໍ່? ດັງໄດ້ກິ່ນບໍ່ ຫຼື ລິ້ນຕົວເອງໄດ້ຮັບລົດຊາດບໍ່ ? ນອກນັ້ນໃຫ້ຢູ່ສະເພາະຄົນດຽວລວມທັງກິນ, ນອນ,ອາຫານ ແລະ ອື່ນໆ ໂດຍໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ແລະ ອື່ນໆ.

ຂ່າວລາວ