ໜັກອີກມື້….ເສຍຊີວິດສູງເຖິງ +6ຄົນ ແລະ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໃຫມ່ +1364ຄົນ (05/12/2021)

ໜັກອີກມື້….ເສຍຊີວິດສູງເຖິງ +6ຄົນ ແລະ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໃຫມ່ +1364ຄົນ (05/12/2021)

ສປປ ລາວ  ກວດພົບ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ໃນວັນທິດ ທີ 05/12/2021 ກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ສູງເຖິງ 1.364 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +6 ຄົນ. ລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

ປິ່ນປົວດີໃໝ່ 551 ຄົນ, ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 1.364 ຄົນ, ແລະ ເສຍຊີວິດໃໝ່ 6 ຄົນ.

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕິດໃໝ່ 658 ຄົນ,

ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ 176 ຄົນ,

ແຂວງຈໍາປາສັກ 79 ຄົນ,

ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 77 ຄົນ.

ແຂວງຫຼວງພະບາງ 72 ຄົນ,

ແຂວງອຸດົມໄຊ 53 ຄົນ,

ແຂວງຫົວພັນ 44 ຄົນ,

ແຂວງໄຊສົມບູນ 38 ຄົນ.

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 35 ຄົນ,

ແຂວງໄຊຍະບູລີ 29 ຄົນ,

ແຂວງຊຽງຂວາງ 20 ຄົນ,

ແຂວງສາລະວັນ 18 ຄົນ,

ແຂວງວຽງຈັນ 15 ຄົນ,

ແຂວງຄໍາມ່ວນ 13 ຄົນ.

ແຂວງເຊກອງ 10 ຄົນ,

ແຂວງອັດຕະປື 9 ຄົນ,

ແຂວງຜົ້ງສາລີ 8 ຄົນ ແລະ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ 6 ຄົນ.

ຂ່າວລາວ