ຕາດູຕົນ 3 ເອື້ອຍນ້ອງກຳພ້າ ພໍ່-ແມ່ ຕາຍປະແຕ່ນ້ອຍ ເອື້ອຍລ້ຽງນ້ອງແບບລຳບາກ

ຕາດູຕົນ 3 ເອື້ອຍນ້ອງກຳພ້າ ພໍ່-ແມ່ ຕາຍປະແຕ່ນ້ອຍ ເອື້ອຍລ້ຽງນ້ອງແບບລຳບາກ

ມືນີ້ຄອບຄົວຂ້າພະເຈົ້າລົງໄປເລາະຂາຍເຄື່ອງຢູ່ບ້ານຫ້ວຍມູນເມືອງຊຳໃຕ້ເເຂວງຫົວພັນ

ຫວັງເອີນເຈີຄອບຄົວນ້ອງສາວນ້ອຍ3ຄົນຢູ່ຮ່ວມກັນສ່ວນພໍ່ແມ່ແມ່ນຕາຍຈາກແຕ່ຕອນຍັງນ້ອຍ3ເອຶ້ອຍນ້ອງຫາກຊອກຢູ່ຫາກີນເຄື່ອງໃຊ້ສວຍຫຍັງກະບໍ່ມີຕາມສະພາບທີ່ເຫັນເຂົ້າກີນກະຍັງບໍ່ມີ. ແຕ່ລະມື້ພານ້ອງກີນແຕ່ມັນຕົ້ນ

ຂ້າພະເຈົ້າຄິດອີຕົນນ້ອງນ້ອຍກະເລີຍມີນ້ຳໃຈເດັກຯ…ໝ້ອຍຯ…ທີ່ຊ່ວຍເຫລືອນ້ອງ ເຖີງຈະບໍ່ຫລາຍແຕ່ພູທີ່ຊ່ວຍນ້ອງ

ຖ້າວ່າໃຜທີ່ມີນ້ຳໃຈຢາກຊ່ວຍເຫລືອນ້ອງໃຫ້ໄປຊ່ວຍເຫລືອນ້ອງໄດ້ອີຕົນນ້ອງສຸດ

ຖ້າໃຜມີນ້ຳໃຈຊ່ວຍນ້ອງນ້ອຍຕີດຕໍ່ຫາເບີສາວປີ່ນອານົງໄດ້02022224230

ຂ່າວລາວ