ຂໍ້ມູນ ແລະ ລາຍລະອຽດຜູ້ຕິດເຊື້ອ +166 ຄົນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ວັນທີ 05/10/2021)

ຂໍ້ມູນ ແລະ ລາຍລະອຽດຜູ້ຕິດເຊື້ອ +166 ຄົນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ວັນທີ 05/10/2021)

ລາຍລະອຽດຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 166 ຄົນ ວັນທີ 5/10/2021 ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

– ເມືອງໄຊເສດຖາ: 53 ຄົນ ມາຈາກ 8 ບ້ານ ລວມທັງຄ້າຍຄຸມຂັງນາໄຫ 40 ຄົນ

– ເມືອງຈັນທະບູລີ: 36 ຄົນ ມາຈາກ 4 ບ້ານ

– ເມືອງນາຊາຍທອງ: 20 ຄົນ ມາຈາກ 7 ບ້ານ

– ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ: 20 ຄົນ ມາຈາກ 7 ບ້ານ

– ເມືອງສີໂຄດ: 11 ຄົນ ມາຈາກ 9 ບ້ານ

– ເມືອງສີສັດຕະນາກ: 8 ຄົນ ມາຈາກ 4 ບ້ານ

– ເມືອງໄຊທານີ: 11 ຄົນ ມາຈາກ 8 ບ້ານ

– ແລະ ອີກ 7 ຄົນແມ່ນກຳລັງສອບສວນເອົາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ຂ່າວລາວ