ດ່ວນ​ ແມ່ໃຈບາບ ເອົາລູກນ້ອຍໄປຖີ້ມຢູ່ແຄມທາງ

ດ່ວນ​ ແມ່ໃຈບາບ ເອົາລູກນ້ອຍໄປຖີ້ມຢູ່ແຄມທາງ

ແຟນໃຜເ ຮັ ດ ແລ້ວ ບໍ່ມີນຳ້ໃຈ ຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບມາເອົາລູກໄປລ້ຽງເດີ້້

ທີ່ບ້ານນາຍາງ ເມີຶອງວຽງທອງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ຖ້າບໍ່ຮັກເຂົາແທ້ກາຢ່າໄປຕົ ວະຮ່ວ ມ ເxດ ສຳ ພັນ ນຳເຂົາເວລາເປັນແບບນີ້ມັນທໍ ລ ະ ມານໃຈ ແລະ ກາຍຜູ້ເ ສ ຍຫາ ຍ ເດີ້ບັກຫຳ

ທີ່ມາ:

ຂ່າວລາວ