ໜຸ່ມໄຊຍະເລາະຊອກປໍ້າໃສ່ນໍ້າມັນທົ່ວເມື່ອງ ແຕ່ປໍ້າປິດເກືອບໝົດມື້ນີ້

ໜຸ່ມໄຊຍະເລາະຊອກປໍ້າໃສ່ນໍ້າມັນທົ່ວເມື່ອງ ແຕ່ປໍ້າປິດເກືອບໝົດມື້ນີ້

ດ່ັງທີ່ທຸກຄົນເຫັນໃນປັດຈຸບັນ, ຫຼາຍປໍ້າຂາດນໍ້າມັນ ແລະ ບາງປໍ້າກໍໄດ້ປິດຊົ່ວຄາວ ບາງປໍ້າກໍມີແຕ່ກາຊວນ ຖ້າປໍ້າໃດມີນໍ້າມັນກໍເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນອັ່ງອໍໄປແຕ່ປໍ້ານັ້ນ. ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼື ແຂວງອື່ນໆເຮົາຈະເຫັນກ່ຽວກັບຂ່າວກ່ຽວກັບນໍ້າມັນເກືອບທຸກມື້.

ຈາກຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກຄົນໜຶ່ງ ເພິ່ນໄດ້ເລາະໃສ່ນໍ້າມັນຫຼາຍກວ່າ 5 ປໍ້າແຕ່ປາກົດວ່າປໍ້າປິດໝົດ ໂພສມື້ນີ້ (ວັນທີ 17/5/2022) ເຮົາຈະເຫັນຫຼາຍປິດ ແລະ ເຫຼືອພຽງຈຳນວນໜ້ອຍທີ່ເປີດ.

ຍ້ອນສະກຸນເງິນກີບທີ່ອ່ອນລົງ, ອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງ ແລະ ຕະຫຼາດນໍ້າມັນໂລກທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງ, ຜູ້ນຳເຂົ້ານໍ້າມັນຂອງປະເທດນັ້ນແມ່ນບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຕອບສະໜອງສາທາລະນະ

ລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາອົງກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຸກເສີນ ເພື່ອຊອກຫາຂໍ້ແກ້ໄຂຕໍ່ວິກິດການນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟນັ້ນ.

ປະເທດລາວຕ້ອງການນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ 120 ລ້ານລິດຕໍ່ເດືອນ, ແຕ່ຜູ້ນຳເຂົ້າແມ່ນມີແຕ່ສາມາດນຳເຂົ້າ 20 ລ້ານລິດ.

ຂ່າວລາວ