ແຊຣ໌ຕໍ່ໆ ທ່ານໝໍບອ ກຢ  າ ແລະ ວິທີກິນຢາ ປີ່ນປົ ວໂ  ຄວິ ດ

ແຊຣ໌ຕໍ່ໆ ທ່ານໝໍບອ ກຢ າ ແລະ ວິທີກິນຢາ ປີ່ນປົ ວໂ ຄວິ ດ

ທ່ານໝໍບອກວິທີກິນຢ່າປົ່ ວໂ ຄວິິ ດ..ສຳຄັນຄືດື່ມນ້ຳໃຫ້ຫລາຍທີ່ສຸດ..ຟັງຈາກທ່ານໝໍແນະນຳແລ້ວ ການຮັກສ າໂ ຄວິ
ດຄືຮັກສາຕາມອາການ ບໍ່ມີຢ່າຕ້ານໂດຍຕົງ.

ຖ້າເປັນແບບນີ້ການດົມຫົວບົວແດງ ຫົວກະທຽມ ຖ້າດົມແລ້ວຮູ້ສຶກດີ ສະບາຍໃຈກະດົມໄປໂລດ..ຖ້າແມ່ນດົມໄດ້ເພາະມັນກະເປັນສະຫມຸນໄພ..

ສ່ວນໂຕຄິດວ່າຊອຍຈ້ຳເກືອຫນ້າຈະດີເພາະເກືອມີສ່ວນຊ່ວ ຍຂ້ າເຊື້ ອດ້ ວຍ

ຊົມຄຣິບ

ຂ່າວລາວ