ດ່ວນເດີເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊລະນອງ 1 ແຈ້ງປ່ອຍນໍ້າອອກອ່າງ

ດ່ວນເດີເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊລະນອງ 1 ແຈ້ງປ່ອຍນໍ້າອອກອ່າງ

ແຈ້ງການ ໃຫ້ກະກຽມຮັບມືໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມ ຈາກການປ່ອຍນ້ຳຈາກເຂື່ອນເຊລະນອງ1.

( ຜູ້ທີ່ອາໃສ່ຢູ່ທ້າຍເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊລະນອງ1 ຈົ່ງລະມັດລະວັງ ເກັບມ້ຽນວັດຖຸມີຄ່າໄວ້ທີ່ສູງ)

ຫ້ອງ​ວ່າການ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແຈ້ງມາຍັງທຸກຄົນຊາບວ່າ: ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊລະນອງ 1 ແຈ້ງປ່ອຍນໍ້າອອກອ່າງ. ສະນັ້ນ​ຈື່ງແຈ້ງມາຍັງອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ ແລະ ປະຊາຊົນ​ບັນດາເຜົ່າທີ່ຢູ່ແຄມອມ່ນ້ຳນ້ຳເຊລະນອງ,​ເຊບັງຫຽງ ຈົ່ງ​ມີສະຕິ​ລະມັດ​ລະວັງ ໄພພິບັດ​ນໍ້າ​ຖ້ວມ.

ທີ່ຈະເກີດຂື້ນໃນໄລຍະທີ່ເຂື່ອນໄຟຟ້າເປີດປະຕູລະບາຍນ້ຳ.​ ພ້ອມທັງກະກຽມຍົກຍ້າຍສີ່ງຂອງມີຄ່າ ແລະ ສັດລ້ຽງ ໄປຢູ່ບ່ອນສູງຫລືໃຫ້ປອດໄພຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ

ຂ່າວລາວ