ແຊຣ໌ບອກຕໍ່ໆ ໃຜຕິ ດເຊື້ ອ ທ່ານໝໍ​ບອກ​ ຢາທີ່ຫ້າມກິນ ແລະ​ ຢ າທີ່ຕ້ອງກິນ

ແຊຣ໌ບອກຕໍ່ໆ ໃຜຕິ ດເຊື້ ອ ທ່ານໝໍ​ບອກ​ ຢາທີ່ຫ້າມກິນ ແລະ​ ຢ າທີ່ຕ້ອງກິນ

ຢຸດໃຊ້ຢ າຕ້ານເຊື້ ອກັບຜູ້ທີ່ຕິ ດເຊື້ ອໂ ຄວິ ດ19

ສະບາຍດີພໍ່ແມ່ພີ່ປ້ານ້າອາທຸກຄົນ..ມື້ນີ້ຕຸກຊິມາໃຫ້ຂໍຄິດດີ2ກ່ຽວກັບພ ະຍາດໂ ຄວິ ດ19ທີ່ກຳລັງລະບາດຢູ່ໃນຕອນນີ້:

1:ຄືສິ່ງຕ້ອງຫ້າມທີ່ບໍ່ຄວນກິນຢ າກໍຄື(ຢາຕ້ານເຊື້ອທຸກຊະນິດ)
ນິຍາມພ ະຍາດໂ ຄວິ ດ19ມັນປຽບເໝືອນໄຂ້ຫວັດໃຫ່ຍທີ່ກາຍພັນການຮັກສາດູແລະຄືເຮົາເປັນໄຂ້ຫວັດທົ່ວໄປຈະບໍ່ມີຢາປົວພ ະຍ າດໂ ຄວິ ດ19

ໂດຍຕົງຖ້າມີອາການໄຂ້37,5ຂື້ນໄປໃຫ້ກິນຢ າລົດໄຂ້ຄື:paracetamol500mgສຳຫລັບຜູ້ໃຫ່ຍກິນ2ເມັດທຸກ6ຊົ່ວໂມງ,ສຳຫລັບເດັກໃຫ້ກິນ1ເມັດທຸກ6ຊົ່ວໂມງແລ້ວເຊັດໂຕດ້ວຍນ້ຳອຸ່ນຕາມຂໍ້ພັບຕ່າງ2

ຄວນຢຸດກິນຢ າເວລາເຊົ່າໄຂ້ທັນທີ

-ຖ້າຫາກເປັນຫວັດໃຫ້ກິນຢາດີຫວັດຕາມເພີ່ນຂຽນແນະນຳຢູ່ຂ້າງຊ່ອງຢ າເລີຍ

-ຖ້າມີອາການໄອໃຫ້ກິນຢ າດີເຊັ່ນ:chlorpenniramine4mg1ເມັດຕອນແລງ ສຳຫລັບເດັກໃຫ້ກິນເຄີ່ງເມັດພ້ອມກິນຢາvitC500mgເຊົ້າ-ແລງ1ເມັດ

*ວິທີຮັກສາໂຕເອງຫລືການໃຊ້ຊິວິດຄື:ຕື່ນເຊົ້າໃຫ້ກິນນ້ຳໝາກໜາວຕີໃສ່ນ້ຳອຸ່ນແລະກິນນ້ຳອຸ່ນແທນນ້ຳທົ່ວໄປເລີຍ(ຖ້າບໍ່ຈຳເປັນຢູ່ບ້ານຫ້າມໃຊ້ພັດລົມຫລືແອ)ໝັ່ນອອກກຳລັງກາຍທີ່ເບົາເຊັ່ນ:ການຍາງຫລືແລ່ນເບົາ2ພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍກິນອາຫານໃຫ້ເໝາະສົມແລະມີຄຸນປະໂຫຍດ,ອາບນ້ຳດ້ວຍນ້ຳອຸ່ນທຸກຄັ້ງ

ແລ້ວອີກຢ່າງ1ທີ່ຄວນຕ້ອງຮູ້ໂ ຄວິ ດ19ມີທັງຮ້າຍແຮງແລະບໍ່ຮ້າຍແຮງ…ສຳຫລັບຜູ້ສູງໄວແລະແມ່ມານທີ່ພູມຕ້ານທານໃນຮ່າງກາຍຕ່ຳ(ບໍ່ໄດ້ຮັບວັ ກຊິ ນ)ເຊື້ ອຈະລົງປອດໄດ້ງ່າຍແລະເສຍຊີວິດໄດ້ໄວ…..ຕ່າງຈາກໄວໝຸ່ມທີມີພູມຕ້ານທານແລະໄດ້ຮັບ ວັ ກຊິ ນຖ້າຜູ້ຕິ ດເຊື້ ອຈະບໍ່ຮ້າຍແຮງເຖີງແກ່ຊີວິດແລະເຊື້ ອຈະຫາຍໄປເອງພາຍໃນ7-14ມື້

#ຖ້າຫາກຕຸກເວົ້າຫຍັງບໍ່ທັນຄົບຫລືຜິດພາດປະການໃດກະຕ້ອງຂໍໂທດຂໍອະໄພດ້ວຍ

#ແຊບອກຕໍ່ກັນແນ່ເດີເພື່ອເປັນການເຕືອນພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ເຫັນເຂົາລົງຢາໃຫ້ແບບພິດ

+ທີ່ສຳຄັນໂຮມຢ າດ້ວຍສີ່ງທີ່ບ້ານເຮົາມີເປັນການດີເຊັ່ນກັນ(ຫົວສີໄຄ,ໃບຂີ້ຫູດ,ຂີງແລະໝາກນາວອັນນິມັກສວນໂຕເດີ)

(ຂອບໃຈພໍ່ແມ່ປ້ານ້າອາແລະໝູ່ຄູ່ທີ່ອ່ານແລະປະຕິບັດຕາມ)ຂໍໃຫ້ພວກທ່ານປາສະຈາກໂລກໄພໄຂ້ເຈັບທັງປວງ

ສາລະໜ້າຮູ້