ລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ແຈ້ງເຕືອນ ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນ ໄດ້ປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າແຮງສູງ ຫ້າມເຂົ້າໃກ້ໃນໄລຍະ 2 ແມັດ.

ລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ແຈ້ງເຕືອນ ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນ ໄດ້ປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າແຮງສູງ ຫ້າມເຂົ້າໃກ້ໃນໄລຍະ 2 ແມັດ.

ແຈ້ງເຕືອນເພີ່ມເຕີມເຖິງພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນ ປະຈຸບັນ ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄດ້ປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າແຮງສູງເພື່ອໃຊ້ໃນການຕິດຕັ້ງ, ທົດລອງອຸປະກອນ ແລະ ທົດລອງແລ່ນລົດໄຟ ເຊິ່ງຈະພາໃຫ້ສາຍໄຟ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບທາງລົດໄຟທັງໝົດມີການຊັກນໍາໄຟຟ້າ

ໂດຍສະເພາະແມ່ນລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າເໜືອຫົວ ເຊິ່ງມີການຊັກນຳໄຟຟ້າແຮງສູງເຖິງ 27.5 KV ແລະ ມີຄວາມອັນຕະລາຍສູງ, ຖ້າໃຜສຳຜັດພຽງແຕ່ 3-4 ວິນາທີກໍອາດເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດໄດ້ທັນທີ.

ສະນັ້ນ, ຈິ່ງຢາກແຈ້ງເຕືອນມາຍັງບັນດາພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ຕາມແລວທາງລົດໄຟດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີສະຕິ, ລະມັດລະວັງຕົວ, ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໃກ້ບໍລິເວນທາງລົດໄຟໃນໄລຍະ 2 ແມັດເດັດຂາດ

ຫວັງຢ່າງຍິ່ງຈະໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ໃນການປະຕິບັດກົດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ທີ່ວາງອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ເພື່ອໃຫ້ແຈ້ງເຕືອນນີ້ກະຈາຍໄປຢ່າງທົ່ວເຖິງ ກະລຸນາ share ແລະ ບອກຕໍ່ໆກັນດ້ວຍ. ຂໍຂອບໃຈ

ລົດໄຟລາວ-ຈີນ

ຂ່າວລາວ