ຂ່າວດ່ວນ ປັບຂຶ້ນລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

ຂ່າວດ່ວນ ປັບຂຶ້ນລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

ຂ່າວດ່ວນ ປັບຂຶ້ນລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

ດ່ວນ! ປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນ ຄັ້ງທີ 16 ຂອງປີ 2021#ປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນ

ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 6 ໂມງຂອງວັນທີ 20 ຕຸລາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ນໍ້າມນັ ແອັດຊັງ ພິເສດ ປັບຂື້ນ +450 ກີບ/ລິດ.

ນໍ້າມັນ ແອັດຊັງ ທຳມະດາ ປັບຂື້ນ +420 ກີບ/ລິດ.

ນໍ້າມັນ ກາຊວນ ປັບຂື້ນ +380 ກີບ/ລິດ.

ລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້

ຂ່າວລາວ