ສຸດພາກພູມໃຈ “ເມືອງຊຳເຫນືອ ແຂວງຫົວພັນ ສປປລາວ

ສຸດພາກພູມໃຈ “ເມືອງຊຳເຫນືອ ແຂວງຫົວພັນ ສປປລາວ

ພາກພູມໃຈ “ເມືອງຊຳເຫນືອ ແຂວງຫົວພັນ ສປປລາວ

ໄດ້ຮັບລາງວັນຕົວເມືອງຍືນຍົງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມອາຊຽນ (ASEAN Environmentally Sustainable Cities (ESC) Awards) ແລະ ນະຄອນ ໄກສອນ ພົມວິຫານ

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສປປລາວ ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນການຮັບຮູ້ເປັນຕົວເມືອງອາກາດສະອາດສຳລັບຕົວເມືອງນ້ອຍ.”

ວັນທີ 21 ຕຸລາ 2021, ສຳນັກງານຜູ້ຕາງຫນ້າຖາວອນ ແຫ່ງ ສປປລາວ ປະຈຳອາຊຽນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີມອບ-ຮັບ

ລາງວັນຕົວເມືອງຍືນຍົງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 05 ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນການຮັບຮູ້ ຄັ້ງທີ 04 (the 5th ASEAN Environmentally Sustainable Cities (ESC) Awards and the 4th Certificates of Recognition (COR) Awarding Ceremonies),

ກະຊວງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງອິນໂດເນເຊຍ.

ຂ່າວລາວ