ໂຮງງານນໍ້າກ້ອນ ທ້າວໂບ້ ໄດ້ຮັບແຈ້ງວ່າພະນັກງານຕິດເຊື້ອ ກໍ່ເລັ່ງສະກັດກັ້ນ

ໂຮງງານນໍ້າກ້ອນ ທ້າວໂບ້ ໄດ້ຮັບແຈ້ງວ່າພະນັກງານຕິດເຊື້ອ ກໍ່ເລັ່ງສະກັດກັ້ນ

ໂຮງງານນໍ້າກ້ອນ ທ້າວໂບ້ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບແຈ້ງວ່າ ພ ະ ນັກງານ ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ກໍ່ເລັ່ງສະ ກັ ດ ກັ້ນ ໂຮງງານນໍ້າກ້ອນ ທ້າວໂບ້ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບ ແ ຈ້ ງ ວ່າມີ ພ ະ ນັກງານ ຖື ກ ກັ ກ ບໍລິເວນຢູ່ທີ່ຫ້ອງພັກຂອງ ພ ະ ນັກງານເອງນັ້ນ ວ່າ ຖື ກ ກວດ ພົ ບ ເ ຊື້ ອ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9

ເຊິ່ງ ພ ະ ນັກງານຜູ້ທີ່ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ທັງໝົດແມ່ນໄດ້ຮັບການ ສັ ກ ວັກຊີນຄົບສອງເຂັມແລ້ວ ແນວນັ້ນແລ້ວ, ໂຮງງານກໍ່ໄດ້ແຍກ ປ່ ຽ ວ ພ ະ ນັກງານ ແລະ ມີການ ກ ວ ດ ຫາ ເ ຊື້ ອ ພ ະ ຍາດທັນທີ, ສຳລັບ ພ ະ ນັກງານຜູ້ທີ່ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ແມ່ນ ກໍ າ ລັງໄດ້ຮັບການ

ປິ່ ນ ປົວຢ່າງໃກ້ຊິດໃນສະຖານທີ່ທີ່ພັກ ລັ ດ ໄດ້ຈັດສັນໄວ້ ໄດ້ມີການປະ ຕິ ບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ ຈໍ າ ເປັນໃນການແຍກ ປ່ ຽ ວ ຕົນເອງ ລວມເຖິງ ສ ະ ມາຊິກໃນຄອບຄົວທັນທີພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮູ້ ວ່ າ ໂຕເອງມີຄວາມສ່ຽງ ນີ້ແມ່ນ ເ ຫ ດ ການທຳອິດທີ່ ພ ະ ນັກງານຂອງ ໂຮງງານນໍ້າກ້ອນທ້າວໂບ້ ຫຼືວ່າ (BO ICE) ກວດພົບ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ກ່ອນ ໜ້ າ ນັ້ນໂຮງງານນ້ຳກ້ອນ ທ້າວໂບ້ ກໍ່ໄດ້ ປ ະ ຕິບັດຄໍາ ສັ່ ງ ຂອງລັດຖະບານຢ່າງ ເ ຂັ້ ມ ງວດເພື່ອຄວບ ຄຸ ມ ພ້ອມ ຂ້ າ ເ ຊື້ ອ ໃນພື້ນທີ່ເຮັດວຽກເປັນປະຈໍາ ແລະ ພ ະ ນັກງານທັງໝົດໃນ ໂຮງງານນໍ້າກ້ອນ ທ້າວໂບ້ ກໍ່ໄດ້ຮັບ ວັ ກ ຊີ ນ ຄົບຕາມຈຳນວນ.

ຂ່າວລາວ