ບັນຫາໃຫມ່! ກຸ່ມຜູ້ຕິດເຊື້ອໃຫມ່ ແມ່ນກຸ່ມຄູ ນັກຮຽນ ນັກສຶກສາ ຮອງລົງມາແມ່ນຊາວຄ້າຂາຍ

ບັນຫາໃຫມ່! ກຸ່ມຜູ້ຕິດເຊື້ອໃຫມ່ ແມ່ນກຸ່ມຄູ ນັກຮຽນ ນັກສຶກສາ ຮອງລົງມາແມ່ນຊາວຄ້າຂາຍ

COVID19 | ອີງຕາມການລາຍງານຂອງ ຄະນະສະເພາະກິດ ໃນວັນທີ 1 ພະຈິກ 2021 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກຸ່ມຜູ້ຕິດເຊື້ອສ່ວນໃຫ່ຍ ແມ່ນກຸ່ມຄູ ແລະ ນັກຮຽນ ນັກສຶກສາ ລໍາດັບຮອງລົງມາແມ່ນກຸ່ມແມ່ຄ້າຊາວຂາຍ, ກຸ່ມກໍາມະກອນໂຮງງານ ທີ່ເປັນໂຮງງານແຫ່ງໃໝ່ ແລະ ກຸ່ມພະນັກງານທີ່ຢູ່ເປັນກົມກອງ

ເຊີ່ງ ພົ້ນເດັ່ນ ແມ່ນການຕິດເຊື້ອຂອງກຸ່ມນັກຮຽນຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ. ຕໍ່ບັນຫານີ້ ເຊິ່ງຄະນະສະເພາະກິດ ໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ໂຮງຮຽນທຸກຊັ້ນ ທຸກແຫ່ງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ທີ່ເປີດການຮຽນການສອນ ຈົ່ງມີມາດຕະການຮັດກຸມ ແລະ ເຂັ້ມງວດທີ່ສຸດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄູ ນັກຮຽນທຸກຄົນ ສາມາດດໍາເນີນການປ້ອງກັນຕົນເອງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ພ້ອມທັງຈັດສັນຫ້ອງຮຽນທີ່ຮັບປະກັນ ບໍ່ໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ໄກ້ສິດ ທັງສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ ແລະ ແຜ່ເຊື້ອໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

ສໍາລັບກຸ່ມຄົນຂັບລົດທາງໄກ ທີ່ເປັນກຸ່ມທີ່ສາມາດນໍາຄວາມສ່ຽງຂອງການແຜ່ເຊື້ອໄປກວ້າງໄກ ໄປສູ່ທຸກແຂວງນັ້ນ ຂໍໃຫ້ອົງກອນ ຫຼື ບໍລິສັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສົ່ງເສີມໃຫ້ພະນັກງານຂັບລົດທຸກຄົນ ເຂັ້ມງວດໃນການປ້ອງກັນຕົນເອງຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ມີສະຕິທຸກຄັ້ງ ທີ່ຈອດແວ່ກິນອາຫານຕາມເສັ້ນທາງ.

ສໍາລັບໂຮງງານທີ່ຍັງເປີດການເຮັດວຽກປົກກະຕິ ແລະ ມີກຸ່ມກໍາມະກອນໂຮງງານຕິດເຊື້ອໃໝ່ຫຼວງຫຼາຍ ເຖິງວ່າກໍາມະກອນໄດ້ໃສ່ຜ້າປິດປາກດັງ ລ້າງມື ແລະ ພະຍາຍາມຢູ່ຫ່າງກັນ.

ແຕ່ຈຸດທີ່ສ່ຽງທີ່ສຸດຂອງໂຮງງານຄື ກໍາມະກອນ ມາກິນເຂົ້າຢູ່ຈຸດດຽວກັນ ທີ່ໂຮງງານຈັດສັນໃຫ້. ນີ້ແມ່ນຄວາມສ່ຽງສູງສຸດ ເພາະການກິນເຂົ້າໃນບໍລິເວນດຽວກັນ ກໍາມະກອນທຸກຄົນ ຖອດຜ້າປິດປາກດັງໝົດ ເພື່ອກິນເຂົ້າ ແລະ ໂອ້ລົມກັນແບບບໍ່ໄດ້ໃສ່ເຄື່ອງປ້ອງກັນ.

ຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໂຮງງານທຸກແຫ່ງ ຈົນທົບທວນຄືນມາດຕະການ ແລະ ພະຍາຍາມຈັດສັນ ໃຫ້ທຸກຄົນບໍ່ສ່ຽງ ຈັດສັນເວລາເລີກວຽກກິນເຂົ້າໃຫ້ແຕກຕ່າງກັນ ຫຼືມີທາງເລືອກອື່ນທີ່ສ້າງສັນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພະນັກງານໄດ້ກິນເຂົ້າຂອງໄຜມັນ ແລະ ຢູ່ໄກກັນ. ຍີ່ງເຮັດໄດ້ດີ ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ກໍາມະກອນປອດໄພ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງໂຮງງານກໍ່່ຍັງດີເໝືອນເດີມ.

ການຕິດເຊື້ອຍັງພົບໃນສະຖານບໍລິການສາທາລະນະສຸກບາງແຫ່ງ ໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ແຕ່ການຕິດເຊື້ອ ແມ່ນເກີດນໍາພະນັກງານຂອງໂຮງໝໍ ເຊັ່ນ ພະນັກງານອະນາໄມ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນກຸ່ມແພດ.

ກຸ່ມຄົນຕິດເຊື້ອໄດ້ຮັບເຂົ້າປິ່ນປົວ ແລະ ມີການແຍກປ່ຽວຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ສໍາລັບຂັ້ນສູນກາງ ນີ້ບໍ່ແມ່ນການຕິດເຊື້ອພາຍໃນໂຮງໝໍ ແຕ່ພວກກ່ຽວຕິດເຊື້ອມາຈາກບ້ານ ທີ່ເປັນບ້ານແດງຢູ່ແລ້ວ. ສະນັ້ນ ການບໍລິການຂອງໂຮງໝໍສູນກາງ ຍັງດໍາເນີນຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ປະຊາຊົນສາມາດມາບໍລິການໄດ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ

ຂ່າວລາວ