ປະຊາຊົນແຫ່ໄປຕັກເອົານໍ້າມັນແອັດຊັງ ຈາກລົດບັນທຸກນ້ຳມັນຕົກເຫວ ທີ່ແຂວງສາລະວັນ

ປະຊາຊົນແຫ່ໄປຕັກເອົານໍ້າມັນແອັດຊັງ ຈາກລົດບັນທຸກນ້ຳມັນຕົກເຫວ ທີ່ແຂວງສາລະວັນ

ປະຊາຊົນແຫ່ໄປຕັກເອົານໍ້າມັນແອັດຊັງ ຈາກລົດບັນທຸກນ້ຳມັນ ຕົກເຫວ ທີ່ແຂວງສາລະວັນ

ໃນວັນທີ 12 ພຶດສະພາ 2022 ເກີດເຫດ ລົດບັນທຸກນ້ຳມັນເກີດອຸບັດຕິເຫດຕົກລົງຂ້າງທາງ ເຂດພູ 5 ຫຼັກ ຢູ່ແຂວງ ສາລະວັນ

ເຮັດໃຫ້ນ້ຳມັນໄຫຼອອກເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. ເຊິ່ງປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍພາກັນໄປຕັກເອົານ້ຳມັນຢູ່ບ່ອນລົດບັນທຸກເກີດອຸບັດຕິເຫດແບບບໍ່ຢ້ານລົດຈະລະເບີດໃສ່ເລີຍ. ຂະນະທີ່ປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດຍັງຕໍ່ຄີວກັນຍາດຊື້ນໍ້າມັນ ດຜູ້ສົ່ງນຊ້າມັນມາເກີດອຸປະຕິເຫດຊໍ້າໂອ່ຍນໍ.

ຂ່າວລາວ