ແຈ້ງການ…ປໍ້ານໍ້າມັນພລັສ ຈະບໍ່ຂາຍນໍ້າມັນແບບຮ່າຍໃສ່ຕຸກໃຫ້ ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນເຫດອັກຄີໄພ

ແຈ້ງການ…ປໍ້ານໍ້າມັນພລັສ ຈະບໍ່ຂາຍນໍ້າມັນແບບຮ່າຍໃສ່ຕຸກໃຫ້ ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນເຫດອັກຄີໄພ

ວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2022 ນີ້ ປໍ້ານໍ້າມັນພລັສ ປະກາດແຈ້ງການບໍ່ຈຳໜ່າຍນໍ້າມັນແບບຮ່າຍໃສ່ຕຸກ ເພື່ອຄວາມປອດໄພອັກຄີໄພ ແລະ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີປາກົດການຊື້ນໍ້າມັນໄປກັກຕຸນ ແລ້ວຂາຍເປັນຕຸກເກີນລາຄາ.

ດັ່ງນັ້ນ ແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ປ້ຳ ພລັສ ທຸກປ້ຳທີ່ ປີໂຕຣເທຣດ ບໍລິຫານເອງທັງໝົດ #ຈະບໍ່ຈຳໜ່າຍໃຫ້ໂດຍການໃສ່ຕຸກ ທຸກໆປະເພດ ທຸກໆກໍລະນີ.

ຈະຍົກເວັ້ນບາງກໍລະນີທີ່ຈຳເປັນທີ່ສຸດ ຕາມການເຫັນດີຂອງຜູ້ຈັດການປ້ຳທີ່ໜ້າງານເທົ່ານັ້ນ. ຈິ່ງແຈ້ງມາເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ບໍລິການທີ່ປ້ຳ ພລັສ ຮັບຊາບຕາມນີ້ດ້ວຍ

ຂ່າວລາວ