ຂ່າວດ່ວນ..ປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນທຸກປະເພດ(ກາຊວນ+840, ແອັດຊັງ+330) ເລີ່ມປະຕິບັດວັນທີ 17/06/2022

ຂ່າວດ່ວນ..ປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນທຸກປະເພດ(ກາຊວນ+840, ແອັດຊັງ+330) ເລີ່ມປະຕິບັດວັນທີ 17/06/2022

ຂ່າວດ່ວນ! ປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນທຸກປະເພດ ເລີ່ມປະຕິບັດເວລາ 6 ໂມງຂອງວັນທີ 17 ມິຖຸນາ 2022

ຕາມແຈ້ງການຈາກ ກຊ ອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າ ເລກທີ 0759/ອຄ ລົງວັນທີ 16 ມຖ 2022

ປັບຂຶ້ນລາຄານ້ຳມັນກາຊວນ +840ກີບ

ປັບຂຶ້ນລາຄານ້ຳມັນແອັດຊັງທຳມະດາ +330ກີບ

ປັບຂຶ້ນລາຄານ້ຳມັນແອັດຊັງພິເສດ +510ກີບ

ຂ່າວລາວ