ຂ່າວດ່ວນ! ແຈ້ງການ ຢຸດຈຳໜ່າຍຫວຍດິຈິຕ້ອນ (ຊົ່ວຄາວ) ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 22/11/2021 ເປັນຕົ້ນໄປ

ຂ່າວດ່ວນ! ແຈ້ງການ ຢຸດຈຳໜ່າຍຫວຍດິຈິຕ້ອນ (ຊົ່ວຄາວ) ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 22/11/2021 ເປັນຕົ້ນໄປ

ຈາກໂພສLula Lottery – ຫວຍລູລາ ຫວຍດີຈິຕ້ອນເລກ9 ນະຄອນຫຼວງ ໄດ້ໂພສໃນວັນທີ 20/11/2021 ວ່າ:

ແຈ້ງການເຖິງ: ບັນດາຕົວແທນຈຳໜ່າຍ ແລະ ລູກຄ້າຂອງຕົວແທນຈຳໜ່າຍຫວຍພັດທະນາ ນະຄອນຫຼວງເລກ 9

– ຕົວແທນຈຳໜ່າຍຫວຍພັດທະນາ ນະຄອນຫຼວງເລກ 9 ຂໍອະນຸຍາດຢຸດຈຳໜ່າຍຊົ່ວຄາວ ເນື່ອງຈາກທາງສາຂາເລກ 9 ຈະໄດ້ປັບແຜນການຕະຫຼາດ.#ຫວຍລູລາ #lulalottery #ແຈ້ງການຫວຍລູລາ #ແຈ້ງການ

ຂ່າວລາວ