ມີບຸນຫຼາຍເດ້ ຂີ່ຍົນຕັ້ງແຕ່ເກີດເລີຍ ທ່ານໝໍຊ່ວຍທໍາຄອດໃຫ້ສາວຢູ່ເທິງຍົນ ປອດໄພທັງແມ່ແລະລູກ

ມີບຸນຫຼາຍເດ້ ຂີ່ຍົນຕັ້ງແຕ່ເກີດເລີຍ ທ່ານໝໍຊ່ວຍທໍາຄອດໃຫ້ສາວຢູ່ເທິງຍົນ ປອດໄພທັງແມ່ແລະລູກ

ມີບຸນຫຼາຍເດ້ ຂີ່ຍົນຕັ້ງແຕ່ເກີດເລີຍ ທ່ານໝໍຊ່ວຍທໍາຄອດໃຫ້ສາວຢູ່ເທິງຍົນ ປອດໄພທັງແມ່ແລະລູກ.

WTG ທີມ PAL!

ທີມຈຸບິນຂອງສາຍການບິນຟີລິບປິນ ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອການຄອດເດັກນ້ອຍເພດຍິງໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ໃນຖ້ຽວບິນລ່າສຸດຈາກ ໂດຮາໄປມະນີລາ.

.ສະກາເລັດ ແອນ (Scarlett Ann) ແອນ້ອຍທີ່ເກີດກາງເວຫາ ເມື່ອເວລາ 6:30 ໃນວັນທີ 22 ພະຈິກ 2021.

ໃນການບິນ ແລະ ແອນ້ອຍທີ່ເກີດໃໝ່ນັ້ນໄດ້ຮັບການຕັ້ງຊື່ຕາມທີມແພດຈຸບິນທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຄອດຄັ້ງນີ້.

ຂໍຂອບໃຈ.

ຂ່າວຕ່າງປະເທດ