ກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ສູງເຖິງ 1504 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +1 ຄົນ(25/11/2021)

ກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ສູງເຖິງ 1504 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +1 ຄົນ(25/11/2021)

ສປປ ລາວ 🇱🇦 ກວດພົບ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ສູງທີ່ສຸດ ຕັ້ງແຕ່ມີການລະບາດ ເປັນຕົ້ນມາ ກວດພົບຄົບທຸກແຂວງ ໃນວັນພະຫັດ ທີ 25/11/2021 ກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ສູງເຖິງ 1.504 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +1 ຄົນ. ແຂວງທີ່ມີອັດຕາການພົບເຊື້ອສູງສຸດ ແມ່ນແຂວງວຽງຈັນ. ລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້

– ນະຄອນຫຼວງ (VTC) 677ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ສະຫວັນນະເຂດ (SVK) 48ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 4)

– ຈໍາປາສັກ (CPS). 105ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ສາລະວັນ (SRV) 26ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0 )

– ເຊກອງ (SK) 7ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ອັດຕະປື (ATP) 11ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ບໍ່ແກ້ວ (BK) 37ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ0 )

– ວຽງຈັນ (VTo) 139ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຫຼວງພະບາງ (LPB) 149 ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຫຼວງນໍ້າທາ (LNT) 16ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ອຸດົມໄຊ (ODX). 20ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຜົ້ງສາລີ (PSL). 123ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ0 )

– ໄຊຍະບູລີ (XYBL) 47ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຊຽງຂວາງ (XK) 3ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຄໍາມວນ (KM) 32ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ບໍລິຄໍາໄຊ (BLKX) 41ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ໄຊສົມບູນ (XSB) 3ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຫົວພັນ (HP) 15ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 1)

ຂ່າວລາວ