ໜັກອີກແລ້ວ…ກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດສູງເຖິງ 1333 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +8 ຄົນ (02/12/2021)

ໜັກອີກແລ້ວ…ກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດສູງເຖິງ 1333 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +8 ຄົນ (02/12/2021)

ສປປ ລາວ ກວດພົບ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ຄົບທຸກແຂວງ ໃນວັນພະຫັດ ທີ 02/12/2021 ກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ສູງເຖິງ 1.333 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +8 ຄົນ. ລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

– ນະຄອນຫຼວງ (VTC) 605ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ສະຫວັນນະເຂດ (SVK) 69ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຈໍາປາສັກ (CPS) 61ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ສາລະວັນ (SRV) 10ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0 )

– ເຊກອງ (SK) 15ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ອັດຕະປື (ATP) 1ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ບໍ່ແກ້ວ (BK) 61ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ0 )

– ວຽງຈັນ (VTo) 53ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຫຼວງພະບາງ (LPB) 83ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຫຼວງນໍ້າທາ (LNT) 41ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ອຸດົມໄຊ (ODX) 44ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຜົ້ງສາລີ (PSL) 70ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ0 )

– ໄຊຍະບູລີ (XYBL) 42ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຊຽງຂວາງ (XK) 30ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຄໍາມວນ (KM) 82ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ບໍລິຄໍາໄຊ (BLKX) 28ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ໄຊສົມບູນ (XSB) 21ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຫົວພັນ (HP) 17ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

ຂ່າວລາວ