ກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດສູງເຖິງ 889 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +3 ຄົນ (06/12/2021)

ກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດສູງເຖິງ 889 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +3 ຄົນ (06/12/2021)

ສປປ ລາວ ກວດພົບ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ໃນວັນຈັນ ທີ 06/12/2021 ກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ສູງເຖິງ 889 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +3 ຄົນ. ລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

– ນະຄອນຫຼວງ (VTC) 263ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ສະຫວັນນະເຂດ (SVK) 39ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 4)

– ຈໍາປາສັກ (CPS) 25ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ສາລະວັນ (SRV) 18ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0 )

– ເຊກອງ (SK) 28ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ອັດຕະປື (ATP) 9ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ບໍ່ແກ້ວ (BK) 51ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ0 )

– ວຽງຈັນ (VTo) 66ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຫຼວງພະບາງ (LPB) 87ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຫຼວງນໍ້າທາ (LNT) 32ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ອຸດົມໄຊ (ODX) 82ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຜົ້ງສາລີ (PSL) 6ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ0 )

– ໄຊຍະບູລີ (XYBL) 66ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຊຽງຂວາງ (XK) 21ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຄໍາມວນ (KM) 10ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ບໍລິຄໍາໄຊ (BLKX) 9ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ໄຊສົມບູນ (XSB) 19ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຫົວພັນ (HP) 54ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

ຂ່າວລາວ