ແພັດ ນະປະພາ ເປີດໃຈຄົບຄົນນີ້ ບໍ່ໄດ້ເປັນມືທີ 3 ຫາກວ່າເຂົາເລີກກັນແລ້ວ

ແພັດ ນະປະພາ ເປີດໃຈຄົບຄົນນີ້ ບໍ່ໄດ້ເປັນມືທີ 3 ຫາກວ່າເຂົາເລີກກັນແລ້ວ

ສຸດທ້າຍແລ້ວ ແພັດ ກໍມາເປີດໃຈ ໃຫ້ສະຖານະພົນຕຳຫລວດ“ ນາປະພັດ” ທີ່ມາຕາມງໍ້ ມາຈີບແບບວ່າ “ກໍເປັນເລີຍແລ້ວກັນ ກະໂອເຄລະເດີ ຕອນນີ້ມີຕຳຫລວດຄົນດຽວແລ້ວນາ ບໍ່ມີໃຜແລ້ວຈ໋າ”

ອູ້ຍ ຊັດເຈນແຈ່ມແຈ້ງ ຕອນແລກໆກະຄິດວ່າຈະຄ່ອຍໆເປີດໂຕ ແຕ່ລູກຊາຍນ້ອງເຣດຊິ່ງ ດັນມາເປີດກ່ອນ ແມ່ເລີຍຕາມນັ້ນ!!!!
ສ່ວນທີ່ອອກມາເວົ້າວ່າ ຊີຄືມືທີ 3 ກ່ອນຫນ້ານັ້ນ ອ້າຍຕຳຫລວດມີແຟນຢູ່ແລ້ວນັ້ນ“

ບໍ່ເຄີຍຄຶດຈະແຍ່ງຂອງໃຜ ແພັດມີປັນຍາຫາເອງໄດ້ ເພາະໃນຂະນະທີ່ລົມກັນ ແພັດກໍ່ບໍ່ໄດ້ລົມກັບເຈົ້າຄົນດຽວ ຢ່າເຮັດໃຫ້ແພັດຕ້ອງຕົກ ໄປຢູ່ໃນສະຖານະການມືທີ່ 3 ເລີຍ ເອົາແທ້ໆ

ຖ້າເຮົາບໍ່ລົງຮູບ ເຮົາກະບໍ່ຮູ້ເລື່ອງບ່ອນນີ້ ຄືສຸດທ້າຍເຂົາກໍໄປເຄຍກັບຜູ້ຍິງຄົນນັ້ນ ເຄຍຈົບແລ້ວກະມາຂໍຄົບເຮົາ”

ຂ່າວບັນເທີງ