ຍັງບໍ່ຫຼຸດລົງ…ກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດສູງເຖິງ 1209 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +5 ຄົນ (08/12/2021)

ຍັງບໍ່ຫຼຸດລົງ…ກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດສູງເຖິງ 1209 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +5 ຄົນ (08/12/2021)

ສປປ ລາວ ກວດພົບ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ໃນວັນພຸດ ທີ 08/12/2021 ກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ຄົບທຸກແຂວງ ສູງເຖິງ 1.209 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +5 ຄົນ. ລາຍລະອຽດກດັ່ງນີ້:

– ນະຄອນຫຼວງ (VTC) 687ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ສະຫວັນນະເຂດ (SVK) 41ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຈໍາປາສັກ (CPS) 41ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ສາລະວັນ (SRV) 7ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0 )

– ເຊກອງ (SK) 19ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ອັດຕະປື (ATP) 5ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ບໍ່ແກ້ວ (BK) 80ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ0 )

– ວຽງຈັນ (VTo) 36ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຫຼວງພະບາງ (LPB) 54ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຫຼວງນໍ້າທາ (LNT) 75ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ອຸດົມໄຊ (ODX) 60ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຜົ້ງສາລີ (PSL) 8ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ0 )

– ໄຊຍະບູລີ (XYBL) 22ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຊຽງຂວາງ (XK) 9ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຄໍາມວນ (KM) 7ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ບໍລິຄໍາໄຊ (BLKX) 22ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ໄຊສົມບູນ (XSB) 22ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຫົວພັນ (HP) 7ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

ຂ່າວລາວ