ກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດສູງເຖິງ 1212 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +5 ຄົນ (09/12/2021)

ກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດສູງເຖິງ 1212 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +5 ຄົນ (09/12/2021)

ສປປ ລາວ  ລາຍງານ ກວດພົບ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ໃນວັນພະຫັດ 09/12/2021 ກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ສູງເຖິງ 1.212 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +5 ຄົນ. ລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

– ນະຄອນຫຼວງ (VTC) 610ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ສະຫວັນນະເຂດ (SVK) 34ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຈໍາປາສັກ (CPS) 29ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ສາລະວັນ (SRV) 9ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0 )

– ເຊກອງ (SK) 3ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ອັດຕະປື (ATP) 4ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ບໍ່ແກ້ວ (BK) 63ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ0 )

– ວຽງຈັນ (VTo) 34ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຫຼວງພະບາງ (LPB) 87ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຫຼວງນໍ້າທາ (LNT) 0ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ອຸດົມໄຊ (ODX) 101ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຜົ້ງສາລີ (PSL)1ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ0 )

– ໄຊຍະບູລີ (XYBL) 22ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຊຽງຂວາງ (XK) 99ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຄໍາມວນ (KM) 15ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ບໍລິຄໍາໄຊ (BLKX) 39ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 1)

– ໄຊສົມບູນ (XSB) 28ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຫົວພັນ (HP) 18ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

ຂ່າວລາວ