ໂອເຄຮູ້ເລື່ອງວັກຊີນເຂັມ3

ໂອເຄຮູ້ເລື່ອງວັກຊີນເຂັມ3

ໂອເຄຮູ້ເລື່ອງວັກຊີນເຂັມ3

ເຫັນຫລາຍຄົນວ່າບໍ່ສະບາຍແຕ່ຂ້ອຍຫນັກຫນ່ວງກ່ວານັ້ນຫລາຍ

ທຳອິດກະປວດຄີງຢູ່ໄປຢູ່ມາກະລ່ອຍແຂນຂາແລະແລ້ວກະເປັນໄຂ້ຄີງຮ້ອນແຮງຫລັງຈາກນັ້ນສະພາບຂ້ອຍກະເປັນແນວນີ້

Cr:MeleeVongthong

ຂ່າວລາວ