ຂ່າວດີ ຈະມີ ຮອດລາວແລ້ວ ວັກຊີນ ຈຳນວນ 1,700,000 ໂດສ

ຂ່າວດີ ຈະມີ ຮອດລາວແລ້ວ ວັກຊີນ ຈຳນວນ 1,700,000 ໂດສ

ຂ່າວດີ ! ວັກຊີນ ໄຟເຊີ (Pfizer) ຈາກສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈຳນວນ 1,700,000 ໂດສ

ຈະເດີນທາງມາຮອດ ສປປ ລາວ ມື້ນີ້ 02/01/2022 ເວລາ 15:00 ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງແມ່ນ ການສະໜັບສະໜູນໂດຍກົງ ຈາກປະຊາຊົນສະຫະລັດອາເມລິກາເຖິງປະຊາຊົນລາວ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທົ່ວໂລກສາມາດເຂົ້າເຖິງວັກຊິນທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດຕິພາບ ເພື່ອຕ້ານການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19.

ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານໂຄງການໂຄແວັກ ຄື ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ແລະ ອົງການຢູນີເຊບ (UNICEF) ກຳລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອນຳວັກຊິນນີ້ມາ ສປປ ລາວ ໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.

ຂໍ້ມູນ: U.S. Embassy in Vientiane

ຂ່າວລາວ