ປີໃຫມ່ສາກົນ ມື້ດຽວ ທົ່ວປະເທດ ຈົບຊີວິດ ຈາກການເກີດອຸບັດຕິເຫດທາງລົດ 13 ຄົນ

ປີໃຫມ່ສາກົນ ມື້ດຽວ ທົ່ວປະເທດ ຈົບຊີວິດ ຈາກການເກີດອຸບັດຕິເຫດທາງລົດ 13 ຄົນ

ສະຫຼອງປີໃຫມ່ສາກົນ ມື້ດຽວ ທົ່ວປະເທດ ຈົບຊີວິດ ຈາກການເກີດອຸບັດຕິເຫດທາງລົດ 13 ຄົນ !!! ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈ ມາຍັງຄອບຄົວ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ຜູ້ເສຍຊີວິດ ທຸກຄົນ

ລາຍງານອຸປະຕິເຫດວັນທີ 1/1/22 ເກີດ 53 ເສຍຊິວິດ 13 ຄົນ. ແຂວງທີ່ເກີດ 1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເກີດ 7 ລາຍ, ເສຍຊິວິດ 3 ຄົນ. ລົດຈັກ+ລົດຈັກ, ລົດຈັກ+ລົດບັນທຸກ, ລົດຈັກ+ລົດຍົນ;

2 ແຂວງອຸດົມໄຊເກີດ 8 ລາຍ; 3 ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາເກີດ 2 ລາຍ; 4 ແຂວງບໍ່ແກ້ວເກີດ 1 ລາຍ; 5 ແຂວງໄຊຍະບູລີເກີດ 2 ລາຍ; 6 ແຂວງຫຼວງພະບາງເກີດ 5 ລາຍ, ເສຍຊິວິດ 2 ຄົນ. ລົດຈັກລົ້ມເອງ2;

7 ແຂວງວຽງຈັນເກີດ 6 ລາຍ; 8 ແຂວງບໍລິຄຳໄຊເກີດ 5 ລາຍ, ເສຍຊິວິດ 2 ຄົນ.ລົດຍົນ+ຄົນຍ່າງ, ລົດຍົນ+ເຮືອນ+ຄົນ; 9 ແຂວງຄໍາມ່ວນເກີດ 2 ລາຍ, ເສຍຊິວິດ 1 ຄົນ. ລົດຍົນ+ຕົ້ນໄມ້; 10 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດເກີດ 2 ລາຍ, ເສຍຊິວິດ 1 ຄົນ. ລົດຈັກ+ລົດຍົນ;

11 ແຂວງຈໍາປາສັກເກີດ 8 ລາຍ; 12 ແຂວງເຊກອງເກີດ 1 ລາຍ, ເສຍຊິວິດ 2 ຄົນ. ລົດຈັກ+ລົດຈັກ; 13 ແຂວງອັດຕະປື 4 ລາຍ, ເສຍຊິວິດ 2 ຄົນ. ລົດຈັກ+ລົດຈັກ.

ຂ່າວລາວ