ເປັນຫຍັງ ໂຄວິດສາຍພັນ ໂອມີຄຣອນ ຈຶ່ງບໍ່ມີຄວາມຮຸນແຮງເທົ່າສາຍພັນອື່ນ

ເປັນຫຍັງ ໂຄວິດສາຍພັນ ໂອມີຄຣອນ ຈຶ່ງບໍ່ມີຄວາມຮຸນແຮງເທົ່າສາຍພັນອື່ນ

ຜົນວິໄຈລ່າສຸດທີ່ທົດລອງໃນສັດ ພົບສາເຫດທີ່ເຊື້ອກາຍພັນໂອມີຄຣອນ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ມີອາການຮຸນແຮງ ເນື່ອງຈາກເຊື້ອດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ມຸ່ງທຳລາຍປອດ ຄືກັນກັບເຊື້ອກາຍພັນອື່ນໆທີ່ກວດພົບໄລຍະຜ່ານມາ. ບົດວິໄຈສະບັບນີ້ ເປັນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງນັກວິທະຍາສາດຈາກສະຫະລັດອາເມຣິກາ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ສັງເກດການປ່ວຍຂອງເຊື້ອໂອມີຄຣອນໃນໂຕສັດ ແຮມສະເຕີ ແລະ ໜູ ເພື່ອເລັ່ງຄົ້ນຫາຄຳຕອບຄວາມຮຸນແຮງຂອງໂອມີຄຣອນ.

ບົດວິໄຈສະບັບນີ້ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຕໍ່ສາທາລະນະ ພົບວ່າ: ສາເຫດທີ່ເຊື້ອກາຍພັນໂອມີຄຣອນ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການປ່ວຍຮຸນແຮງ ເນື່ອງຈາກເຊື້ອຊະນິດນີ້ ບໍ່ໄດ້ມຸ່ງທຳລາຍປອດເໝືອນກັບເຊື້ອກາຍພັນຊະນິດອື່ນໆທີ່ກວດພົບຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຊື້ອເດວຕ້າທີ່ເປັນສາຍພັນລະບາດຫຼັກກ່ອນໜ້ານີ້ ໂດຍເຊື້ອໂອມີຄຣອນຈະຟັກຕົວຢູ່ບໍລິເວນລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈເບື້ອງເທິງເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ພົບເຊື້ອໂອມີຄຣອນໃນປອດພຽງ 1 ໃນ 10 ຫຼື ໜ້ອຍກວ່າເຊື້ອອື່ນໆຢ່າງໜ້າເຫຼືອເຊື່ອ.

ນອກຈາກນີ້ ທີມວິໄຈຍັງພົບປະລິມານເຊື້ອໄວຣັສໃນດັງຂອງໜູທົດລອງກວ່າ 100 ໂຕຫຼຸດໜ້ອຍລົງ ເຊິ່ງການຄົ້ນພົບເຊື້ອໄວຣັສທີ່ຕ່ຳກວ່າທີ່ຄາດການຄັ້ງນີ້ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຊື້ອໂອມີຄຣອນມີການກາຍພັນໃນລະດັບທີ່ສູງກວ່າ ເມື່ອປຽບທຽບກັບເຊື້ອກາຍພັນຊະນິດອື່ນໆ. ນອກຈາກນີ້ ການທີ່ພົບເຊື້ອໂອມີຄຣອນບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ໂຕແຮມສະເຕີ ເທົ່າທີ່ຄວນ ກໍໄດ້ສ້າງຄວາມແປກໃຈໃຫ້ແກ່ນັກວິໄຈ ເພາະເມື່ອປຽບທຽບກັບເຊື້ອກາຍພັນຊະນິດອື່ນໆທີ່ຜ່ານມາ ຈະພົບລະດັບປະລິມານຂອງເຊື້ອໄວຣັສໃນແຮມສະເຕີໃນລະດັບສູງກວ່າ.

ຜົນວິໄຈຄັ້ງນີ້ ຍັງເປັນການຢືນຢັນຄືນ ເຖິງຜົນການສຶກສາຄັ້ງຜ່ານໆມາ ທີ່ບົ່ງຊີ້ວ່າ ເຊື້ອກາຍພັນໂອມີຄຣອນ ສາມາດແຜ່ລະບາດຢ່າງໄວວາ ແຕ່ຜູ້ຕິດເຊື້ອສ່ວນຫຼາຍຈະບໍ່ມີອາການຮຸນແຮງຈົນໄດ້ເຂົ້າປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ.

ສາລະໜ້າຮູ້