ໃຈຊີຂາດແລ້ວ ອີຕົນຫລານເດໄຫ້ຮ້ອງຫາແມ່ ສູ້ໆເດີຫລານແມ່ບໍ່ຄືນມາແລ້ວ

ໃຈຊີຂາດແລ້ວ ອີຕົນຫລານເດໄຫ້ຮ້ອງຫາແມ່ ສູ້ໆເດີຫລານແມ່ບໍ່ຄືນມາແລ້ວ

ອີຕົນຫລານເດ ໄຫ້ຮ້ອງຫາແມ່ໃຈຊີຂາດແລ້ວ

ໄຫ້ຮ້ອງຫາແມ່ໃຈຊີຂາດແລ້ວ ສູ້ໆເດີຫລານແມ່ບໍ່ຄືນມາແລ້ວ

ຊົມຄລິບ

ອີຕົນຫລານເດ ໄຫ້ຮ້ອງຫາແມ່ໃຈຊີຂາດແລ້ວ

ຂ່າວຕ່າງປະເທດ