Bye ສາຍປາຕີ້ ຕັ້ງວົງຊຸມແຊວ! ຢູ່ຫ້ອງແຖວເຂດບ້ານດົງນາທອງ

Bye ສາຍປາຕີ້ ຕັ້ງວົງຊຸມແຊວ! ຢູ່ຫ້ອງແຖວເຂດບ້ານດົງນາທອງ

ອີກແລ້ສາຍປາຕີ້ ຕັ້ງວົງຊຸມແຊວ ເວລາປະມານ 20;30 ໂມງ ວັນທີ່ 28/09/2021

ຢູ່ຫ້ອງແຖວເຂດບ້ານດົງນາທອງ , ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Bye….!!!! ກິນມາແຕ່ຕອນສວຍຂອງມື້ວານນີ້ ກິນແຈ້ງເພິ່ນວ່ານະເກມແລ້ວ ບູລີລໍາ ຮາຮາ ຊຸຫາເຮັດເດີ #ໃຈບໍ່ມັກດີ

ຊົມຄລິບ

ຂ່າວລາວ