ບໍລິສັດພູສີ ຂໍສະເໜີຊື້ຫຸ້ນ 51% ຂອງທະນາຄານຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ

ບໍລິສັດພູສີ ຂໍສະເໜີຊື້ຫຸ້ນ 51% ຂອງທະນາຄານຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ

ບໍລິສັດພູສີ ຂໍຊື້ຫຸ້ນ 51% ຂອງທະນາຄານຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວຂຶ້ນຊື່ທະນາຄານນໍ້າເບີ 1 ໃນ ສປປ ລາວທີ່ມີລູກຄ້າ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຫລາຍທີ່ສຸດເກືອບກວມເອົາ 70% ກັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງຄົນລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດມາຫລາຍທົດສະຕະວັດ ຂະນະທີ່ຂັ້ນຕອນຈະໄດ້ຮັບອະນຸມັດຫລືເຫັນດີນັ້ນລໍຖ້າເບີ່ງ 30 ພະຈິກ 2021 ເຊິ່ງເປັນໄລຍະຂີດສັ້ນຕາຍສັ້ນທີ່ສຸດເພື່ອນໍາໄປປຶກສາຫລື ພິຈາລະນາ ແລະ ສຶກສາຮອບດ້ານ.

ການຂາຍຫຸ້ນທະນາຄານໃຫ້ເອກະຊົນບໍ່ແມ່ນເກີດຂຶ້ນຄັ້ງທໍາອິດ ແຕ່ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາກໍໄດ້ຕົກລົງຂາຍຫຸ້ນໃຫ້ເອກະຊົນແລ້ວ ຕາມທິດຂອງລັດຖະບານເພື່ອປັບປຸງລັດວິສາຫະກິດນັ້ນເອງ.

ແຕ່ແນວໃດກໍດີ ເມື່ອທະນາຄານດັ່ງກ່າວຂາຍຫຸ້ນໃຫ້ເອກະຊົນແລ້ວຄຸນນະພາບ,ການບໍລິການອາດຍິ່ງຮັດກຸມຂຶ້ນກວ່າເກົ່າໃນການບໍລິຫານທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ປະຢັດຄົນ, ຄັດບຸກຄະລາກອນ, ມີຜະລິດຕະພັນໃຫມ່, ການເຊື່ອມໂຍງກັບຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງນັກວິເຄາະບໍ່ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ວ່າລະບົບຈະເດີນໄປທິດທາງໃດ ທາມກາງພະຍາດໂຄວິດຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດໂລກທົດຖອຍ, ນັກລົງທຶນຍັງລັ່ງເລໃຈ, ການຊື້ຂາຍມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ການທ່ອງທ່ຽວຍັງຢຸດສະງັກ ແລະ ອື່ນໆ.

ບໍລິສັດ ພູສີ ກຣຸບ ຈຳກັດ ສະເໜີຂໍຊື້ຮຸ້ນທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ 51% ທີ່ກະຊວງ ການເງິນຖືຄອງຢູ່

ອີງຕາມແຈ້ງການ ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງການຊີ້ນຳ ຂອງທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາຍັງທ່ານຊາບດັ່ງນີ້:

“ເຫັນດີມອບໃຫ້ ກະຊວງການເງິນສົມທົບ ກັບ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຄົ້ນຄວ້າ ການສະເໜີຂອງບໍລິສັດ ພູສີ ກຣຸບ ຈຳກັດ ຂໍຊື້ຮຸ້ນຈຳນວນ 51% ຂອງຈຳນວນຮຸ້ນ ທີ່ກະຊວງການເງິນຖືຄອງຢູ່ໃນທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ

ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ທີ່ຈະຫັນບັນດາລັດ ວິສາຫະກິດ ໃຫ້ເອກະຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິຫານ. ພ້ອມນັ້ນ ກໍ່ໃຫ້ສຶກສາຕາມບົດຮຽນທີ່ໄດ້ປະຕິບັດກັບ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແລະ ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ, ຈາກນັ້ນ ລາຍງານຄືນທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ອນວັນທີ 30 ພະຈິກ 2021 ”

ເຊິ່ງຂັ້ນຕອນນີ້ຍັງເປັນການສະເໝີຢູ່ ຖ້າຫາກເກີດຂື້ນກໍ່ສະແດງວ່າທະນາຄານທຸລະກິດໃນລາວຈະບໍ່ມີທະນາຄານໃດທີ່ລັດຖືຫຸ້ນເກີນ 50% (ຍົກເວັ້ນທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເປັນທະນາຄານສະເພາະກິດ)

ຂ່າວລາວ