ສະພາແຫ່ງຊາດ ອະນຸມັດໃຫ້ດັດປັບຫຼຸດອາກອນຊົມໃຊ້ ໄລຍະຊົ່ວຄາວ.

ສະພາແຫ່ງຊາດ ອະນຸມັດໃຫ້ດັດປັບຫຼຸດອາກອນຊົມໃຊ້ ໄລຍະຊົ່ວຄາວ.

ສະພາແຫ່ງຊາດ ອະນຸມັດໃຫ້ດັດປັບຫຼຸດອາກອນຊົມໃຊ້ ໄລຍະຊົ່ວຄາວ.

1) ນໍ້າມັນກາຊວນ ດັດປັບຫລຸດຈາກ 21% ມາເປັນ 11%.2). ນໍ້າມັນແອັດຊັງ ດັດປັບຫລຸດຈາກ 31% ເປັນ 15%.ໂດຍກຳນົດເວລາ 3 ເດືອນ,

ແຕ່ຖ້າຫາກລາຄານໍ້າມັນຕະຫລາດໂລກຫຼຸດລົງ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມເດີມ.

ແຈ້ງການ

9 ພຶດສະພາ 2022 ປໍ້ານໍາ້ມັນຫລາຍປໍ້າໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຂາດນໍ້າມັນແອັດຊັງ ເນື່ອງຈາກຫລາຍປັດໄຈ

– ອັດຕາເງິນເຝີ້ພາຍໃນປະເທດ ເພາະສິນຄ້າສ່ວນຫຼາຍແມ່ນນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດມີຄວາມຕ້ອງການສູງເຮັດໃຫ້ເງິນກີບອ່ອນຄ່າ.

– ບໍລິສັດພະລັງງານຕ່າງປະເທດ, ຜູ້ຜະລິດນ້ຳມັນ, ສວຍໂອກາດປັບນ້ຳມັນຂຶ້ນລາຄາໃນຕົ້ນປີ 2022, ປັບລາຄາຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 11 ຄັ້ງ ແລະ ຜະລິດໜ້ອຍລົງເຮັດໃຫ້ລາຄາພະລັງງານສູງຂຶ້ນ.

– ຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງ ແລະ ໄພຈາກສົງຄາມ.

– ເນື່ອງຈາກປະເທດລາວ ນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດເປັນຫຼັກ ໂດຍໃຊ້ເງິນໂດລາໃນການຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ ປັດຈຸບັນຍັງຕ້ອງການເງິນໂດລາຈຳນວນຫຼາຍ.

-ການນຳເຂົ້າເຊື້ອໄຟຂອງລາວຫຼຸດລົງ18-24% ເນື່ອງຈາກແຕ່ກ່ອນມີບໍລິສັດພະລັງງານ 13 ບໍລິສັດນຳເຂົ້ານ້ຳມັນ, ປັດຈຸບັນເຫຼືອແຕ່ພຽງ 4 ບໍລິສັດເທົ່ານັ້ນ.

ເຂດບ້ານທ່ານເປັນແນວໃດ ປໍ້າໃດຍັງມີແຈ້ງໃຫ້ເພື່ອນໆຊາບແດ່

ຂ່າວລາວ