ປໍ້ານ້ອງເພັດ, ປໍ້າພູເຂົາ ແລະ ອື່ນໆ ບໍ່ລອດ ຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ສັ່ງປິດ, ເຮັດບົດບັນທຶກ ແລະ ປັບໄໝອີກ 5ລ້ານ

ປໍ້ານ້ອງເພັດ, ປໍ້າພູເຂົາ ແລະ ອື່ນໆ ບໍ່ລອດ ຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ສັ່ງປິດ, ເຮັດບົດບັນທຶກ ແລະ ປັບໄໝອີກ 5ລ້ານ

ວັນທີ່ 24/05/2022 ປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການຂອງຫ້ອງວ່າການແຂວງ ສະບັບເລກທີ 815/ຫວຂ, ລົງວັນທີ 18/05/2022 ແລະ ດຳລັດ ສະບັບເລກທີ 331/ນຍ, ລົງວັນທີ 27/10/2017

ໄດ້ສ້າງບົດບັນທຶກກັບບັນດາປໍ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ທີ່ຂາຍເກີນລາຄາແຈ້ງການ ຂອງກະຊວງ ອຄ, ພ້ອມໃດ້ຫນີບກົ່ວໃຫ້ຢຸດຂາຍຊົ່ວຄາວ ແລະ ປັບໃຫມຕາມລະບຽບການ.

ໃນວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2022 ຫ້ອງການອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເມືອງໄຊເສດຖາ ແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ລົງກວດກາບັນດາປໍ້ານໍ້າມັນ ທີ່ຂາຍເກີນລາຄາ ພ້ອມທັງປັບ ໄຫມ ແລະ ສັ່ງໃຫ້ຢຸດຂາຍຊົ່ວຄາວ.

ເຈົ້າຫນ້າທີ່ ເປີດເຜີຍວ່າ: ໄດ້ລົງກວດກາ ແລະ ຮັບແຈ້ງຈາກຜູ້ບໍລິໂພກ ວ່າຍັງມີປໍ້ານໍ້າມັນຈຳນວນຫນຶ່ງ ທີ່ລັກຂາຍນໍ້າມັນເກີນລາຄາ, ພາຍຫຼັງລົງໄປກວດສອບ ໄດ້ພົບເຫັນ ການກະທຳຜິດແທ້ຄື: ປໍ້າພູເຂົາ 1 ບໍລິດານ, ປໍ້ານ້ອງເພັດ, ສະນັ້ນ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຈື່ງໄດ້ສ້າງບົດບັນ ທຶກກັບບັນດາເຈົ້າຂອງປໍ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ທີ່ຂາຍເກີນລາຄາທີ່ກໍານົດຕາມແຈ້ງການຂອງ ກະຊວງ ອສຄ.

ພ້ອມທັງໄດ້ທໍາການລ໋ອກຫົວຈ່າຍນໍ້າມັນ ເພື່ອໃຫ້ຢຸດຂາຍຊົ່ວຄາວ ແລະ ປັບໄໝຕາມລະບຽບການ ປໍ້າລະ 500.000 ກີບ/ຄັ້ງ ຖ້າຫາກຍັງຝ່າຝືນກະທໍາຜິດອີກ ໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປແມ່ນ ຈະໄດ້ມີການລົງໂທດ-ປັບໄໝຕາມລະບຽບສະຖານຫນັກຂຶ້ນຕື່ມ.

ຂ່າວລາວ