ເຫັນພາບນີ້ແລ້ວນ້ຳຕາຊິໄຫຼເນາະ ຍ້ອນປາກ ທ້ອງ ຈຳເປັນຕ້ອງດີ້ນດົນ ສູ້ຕໍ່ໄປ

ເຫັນພາບນີ້ແລ້ວນ້ຳຕາຊິໄຫຼເນາະ ຍ້ອນປາກ ທ້ອງ ຈຳເປັນຕ້ອງດີ້ນດົນ ສູ້ຕໍ່ໄປ

ເຫັນພາບນີ້ແລ້ວນ້ຳຕາສີໄຫລເນາະແມ່ແມ່ ໃຈສູ້ເອົາແທ້ເອົາແທ້ເອົາວ່າເນາະເອື້ອຍເອີຍ..ລູກຊ້ອນຫນ້າຊ້ອນກາງເລາະສົ່ງເຄື່ອງແດດກະຮ້ອນແທ້ຮ້ອນວ່າ.

ຮູບນ້ອຍ2ສະທ້ອນຈິດໃຈແມ່ຫລາຍ2ຄົນ,#ຊີວີດຕ້ອງກ້າວຕໍ່ໃປຂໍອະນຸຍາດເຈົ້າຂອງພາບ.

ເຫັນພາບນີ້ແລ້ວນ້ຳຕາສີໄຫລເນາະແມ່ແມ່ ໃຈສູ້ເອົາແທ້ເອົາແທ້ເອົາວ່າເນາະເອື້ອຍເອີຍ..ລູກຊ້ອນຫນ້າຊ້ອນກາງເລາະສົ່ງເຄື່ອງແດດກະຮ້ອນແທ້ຮ້ອນວ່າ.

ຮູບນ້ອຍ2ສະທ້ອນຈິດໃຈແມ່ຫລາຍ2ຄົນ,#ຊີວີດຕ້ອງກ້າວຕໍ່ໃປຂໍອະນຸຍາດເຈົ້າຂອງພາບ.

ຂ່າວລາວ