ຄລິບເຈ້ງນາງ ແລະ ຫຼ້ານ້ອຍ ພໍໃຈ ໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບກ່ອງສຸ່ມ 5000ບາດ

ຄລິບເຈ້ງນາງ ແລະ ຫຼ້ານ້ອຍ ພໍໃຈ ໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບກ່ອງສຸ່ມ 5000ບາດ

ງານເຂົ້າພໍ່ຄ້າຄົນດັງ ! ຂາຍກອງສຸມ 5.000 ບາດ ໄດ້ເງີນມາ 7.000.000.000 ກີບ ພາຍໃນ 10 ນາທີ ( ນຳແນວພິມລິພາຍ)

ສຸດທ້າຍລູກຄ້າບໍ່ພໍໃຈ ວ່າໄດ້ເຄື່ອງມາ ມູນຄ່າເຄິ່ງດຽວ, ເປັນການແຮກຕາເອົາປຽບຜູ້ບໍລິໂພກ !

ກ່ອງສຸ່ມຄື ລູກຄ້າບໍ່ຮູ້ວ່າເຄື່ອງໃນກ່ອງມີຫຍັງແນ່ ? ແຕ່ທີ່ແນ່ໆຕ້ອງມີມູນຄ່າທຽບເທົ່າ 5000 ບາດ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ, ເພື່ອຕອບແທນ, ສົມມະນາຄຸນ ແລະ ຄືນກຳໄລ່ໃຫ້ລູກຄ້າ.

ລ່າສຸດມາເບີ່ງຄລິບເຈ້ງນາງ ແລະ ຫຼ້ານ້ອຍ ພໍໃຈ ໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບກ່ອງສຸ່ມ 5000ບາດ

ຂ່າວບັນເທີງ