ໄດ້ແຕ່ໄຫ້ກາບສົບອຳລາຄັ້ງສຸດທ້າຍ ແມ່ເສຍຊີວິດຍ້ອນໂຄວິດ

ໄດ້ແຕ່ໄຫ້ກາບສົບອຳລາຄັ້ງສຸດທ້າຍ ແມ່ເສຍຊີວິດຍ້ອນໂຄວິດ

ໄດ້ແຕ່ໄຫ້ກາບສົບອຳລາຄັ້ງສຸດທ້າຍແມ່ເສຍຊີວິດຍ້ອນໂຄວິດ

ປະລູກ2ຄົນແລະຜົວເບີ່ງຄລີບນີ້ແລ້ວທ່ານຈື່ງຮູ້ສືກເອງ

ຊີວິດທີ່ຍັງມີລົມຫາຍໃຈກໍ່ຕ້ອງສູ້ຕໍ່ໄປ ຂໍເປັນກຳລັງໃຫ້ ສູ້ໆເດີ

ມີຄລິບ

ຂ່າວຕ່າງປະເທດ