ຂ່າວດ່ວນ ນັກຮຽນ​ນັກສຶກສາ ຄູອາຈານ​ ຕິດເຊື້ອ 69 ຄົນ

ຂ່າວດ່ວນ ນັກຮຽນ​ນັກສຶກສາ ຄູອາຈານ​ ຕິດເຊື້ອ 69 ຄົນ

ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ຕາມສະຖານທີ່ : ເຮັດວຽກ, ສາຂາວິຊາຊີບຕ່າງໆ.504 ກໍລະນີ, ເຂົ້າ 01 ຢູ່​ນະຄອນ​ຫຼວງວຽງຈັນ​ ປະຈຳວັນທີ່​ 11​ ພະຈິກ 2021

1. ນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ/ຄູອາຈານ ມີ 69 ກໍລະນີ​ 2. ພະນັກງານທະຫານ ມີ 46 ກໍລະນີ (ກອງພັນໃຫຍ່ 661: 14, ຄ້າຍໂພນເຄິ່ງ: 11)

3. ຄ້າຂາຍ/ທຸກລະກິດສ່ວນຕົວ/ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ມີ 34 ກໍລະນີ 4. ພະນັກງານທີ່ບໍ່ລະບຸສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ມີ 24 ກໍລະນີ

5. ລັດວິສາຫະກິດ/ບໍລິສັດ/ເອກະຊົນ/ທະນາຄານ ມີ 17 ກໍລະນີ (ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກ: 2, ບໍລິສັດຮຸ່ງ ອາລຸນ: 2, ບໍລິສັດໂຊກໄຊ: 1, ບໍລິສັດທາງລົດໄຟ: 1, ບໍລິສັດສະກາຍໂທລະຄົມ: 1)

6. ໂຮງງານ ມີ 13 ກໍລະນີ (ໂຮງງານມາດສະກ໋ອດລາວ 7, Alpilao: 4) 7. ພະນັກງານຕໍາຫຼວດ ມີ 9 ກໍລະນີ 8. ຂະແຫນງສາທາ ມີ 1 ກໍລະນີ (ໂຮງຫມໍ 103)

9. ກໍາມະກອນ ມີ 24 ກໍລະນີ 10. ຊາວນາ-ຊາວສວນ ມີ 5 ກໍລະນີ 11. ຫວ່າງງານ ມີ 153 ກໍລະນີ (ຜູ່ເຖົ້າ: 12) 12. ເດັກ ມີ 29 ກໍລະນີ 13. ອາຊີບອື່ນໆ ມີ 23 ກໍລະນີ 14. ບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 57 ກໍລະນີ

ຂ່າວລາວ