ຂ່າວດ່ວນ…ປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນ ຄັ້ງທີ 19 ຂອງປີ 2021 ເລີ່ມປະຕິບັດວັນທີ 31 ທັນວາ 2021

ຂ່າວດ່ວນ…ປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນ ຄັ້ງທີ 19 ຂອງປີ 2021 ເລີ່ມປະຕິບັດວັນທີ 31 ທັນວາ 2021

ຂ່າວດ່ວນ ! ປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນ ຄັ້ງທີ 19 ຂອງປີ 2021 (ພາຍຫລັງປັບ 2 ຄັ້ງລຽນ) ການປັບຂຶ້ນຄັ້ງນີ້ເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງປີ 2021

ເລີ່ມປະຕິບັດວັນທີ 31 ທັນວາ 2021

#ແຈ້ງການ #ລາຄານໍ້າມັນລາວພັດທະນາ #ປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນຄັ້ງທີ19

ຂ່າວລາວ