ຂ່າວດີ ຢ າປົວໂຄວິດ”ໂມລາໂກເວຍ”ຜະລິດຕະພັນຂອງລາວ ມີວາງຈໍາໜ່າຍຢູ່ລາວແລ້ວ

ຂ່າວດີ ຢ າປົວໂຄວິດ”ໂມລາໂກເວຍ”ຜະລິດຕະພັນຂອງລາວ ມີວາງຈໍາໜ່າຍຢູ່ລາວແລ້ວ

ຂ່າວດີ !!! ໂມລາໂກເວຍ- Molacovir ຢາປິ່ນປົວໂຄວິດ-19 ຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຢູ່ລາວ ຜະລິດໂດຍ ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ໂຮງງານຜະລິດຢາເລກ 3 ສໍາຫຼັບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ມີວາງຈໍາຫນ່າຍແລ້ວ ຢູ່ ສປປ ລາວ ! ໂດຍເລີ່ມຈັດຈໍາຫນ່າຍ ມາ ແຕ່ວັນທີ 29/12/2021 ເປັນຕົ້ນໄປ

ຄະນະກຳມະການອາຫານ ແລະຢາຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ (FDA/Food & Drug’s Administration) ອະນຸຍາດໃຫ້ນຳໃຊ້ຢາ ໂມນນູພິຣາເວຍ ເປັນກໍລະນີສຸກເສີນພາຍໄຕ້ເງື່ອນໄຂຜູ້ທີ່ຮັບຢາ ທີ່ເປັນຜູ້ຕິດເຊື້ອຕ້ອງ ມີອາຍຸຕັ້ງແຕ່ 18 ປີຂຶ້ນໄປ ແລະອື່ນໆ

ແຕ່ຍົກເວັ້ນແມ່ຍິງຖືພາ, ສ່ວນຍີ່ປຸ່ນ ກໍ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຢາດັ່ງກ່າວເຊັ່ນກັນ ພາຍໄຕ້ເງື່ອນໄຂອັນດຽວກັນ. ດື່ມເທື່ອລະ 4 ເມັດ. ກະລຸນາອ່ານລາຍລະອຽດ ໃນກ່ອງກ່ອນດື່ມ

ປະຈຸບັນ ມີຈັດຈໍາຫນ່າຍແລ້ວ ຢູ່ຮ້ານຂາຍຢາ ໃສສະອາດ ແລະ ໂຮງງານຜະລິດຢາເລກສາມ. ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ຝ່າຍການຂາຍໂດຍກົງ, 020 55527499, 020 22466889 ສໍາຫຼັບລາຍລະອຽດຕ່າງໆ.

ໂຊກດີປີໃຫມ່ ປອດໄພໂຄວິດ ທຸກຄົນ

ຂ່າວລາວ